• Tredje körfältet

    Det tredje, reversibla, körfältet på Tyresövägen bör vara öppen för all trafik anser vi Kristdemokrater.

    Sedan ett par år pågår arbetet med att skapa ett tredje körfält på Tyresövägen. Körfältet skall vara reversibelt, d.v.s. så att man kan ändra körriktningen så att man ökar trafikkapaciteten ut från östra Tyresö på morgonen och ut mot östra Tyresö på eftermiddagen/kvällen.

    Nu har den styrande minoriteten (S+MP+L) föreslagit att detta fält endast skall få användas som bussfil. Ingen bra idé, det innebär att detta körfält större delen av tiden är tomt. Tanken är väl att man skall ”tvinga” folk att åka buss. Alla som kan bör åka kollektivt (artikelförfattaren gjorde det under de 20 år han jobbade inne i Stockholm), men människors livssituation är olika och man måste själv få bestämma om man skall åka bil eller inte. Varför skall vi gå över till fossilfria bilar om vi inte skall få använda dem?

    Luftmiljön för de boende längs Tyresövägen skulle också förbättras om alla fick använda det tredje körfältet eftersom köerna då skulle försvinna.

    Till sist. Om man skall genomföra denna tokiga idé så måste bussarna gå i den ordinarie körfältet och bilarna i det reversibla fältet. Annars måste bussarna tränga sig in i bilkön vid busshållplatserna.