• Två sorgliga beslut

    I november 2019 beslöt S+L+MP med stöd av V att bygga om delar av Björkbacken till ett godkänt omsorgsboende och i går kväll, den 8 januari 2020, beslöt samma partier i kommunstyrelsen att Tyresö Bostäder, som äger fastigheterna, skall genomföra detta.

    Varför är ombyggnationen ett dåligt beslut? Jo, därför att den dyra ombyggnationen ändå inte leder till ett boende anpassat till modern funktionalitet. Det hade varit mycket bättre att Tyresö Bostäder fått bygga om detta till små billiga hyreslägenheter för ungdomar och seniorer.

    För de äldre omsorgsbehövande ville vi skapa ett nytt, modernt omsorgsboende som skulle drivas i kommunal regi. Om våra planer genomförts hade de äldre bara behövts flyttas en gång. Socialdemokraterna har under flera år sagt att Björkbackens omsorgsboende skall behållas för att de boende inte skall behöva flytta. Nu har även Socialdemokraterna fattat att ingen kan bo kvar under ombyggnationen.

    Den andra delen av beslutet, att det är Tyresö Bostäder som skall stå för ombyggnation/tillbyggnad, är dåligt därför att det försvårar för bolaget att bygga vanliga hyresrätter. I nuläget är kostnaden för Björkbacken beräknad till drygt 250 mkr, ett belopp som säkert kommer att öka. Det hade varit mer rakryggat av de styrande partierna att låta kommunen köpa loss de berörda fastigheterna och låta Tyresö Bostäder ägna sig åt det man är bra på, bygga och förvalta bra bostäder till rimlig hyra.