• TYBO – lägenheter för alla

    Tyresö Nyheter (S) toppar sina nyheter den 8 januari 2019 med rubriken ”Tyresö Bostäder tar bort inkomstkraven” och får det att låta som att detta är socialdemokraternas förtjänst. Vad är det som gäller?

    Styrelsen för Tyresö Bostäder, i vilken undertecknad fortfarande är ordförande, tog den 6 december 2018 beslut om att ändra reglerna för vilka inkomstkrav som skall ställas för att få hyra en lägenhet. Tidigare var kravet att inkomsten skulle vara tre gånger hyran. Nu är kravet att man skall ha en viss summa kvar, när hyran är betald, att leva på. Beloppet baseras på kronofogdens förbehållsbelopp och innebär för en ensamstående c:a 5000 kr per månad och för sammanboende c:a 8000 kr.

    Till skillnad mot andra bostadsbolag är Tyresö Bostäders målsättning inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att bygga och förvalta bra bostäder till rimliga hyror till gagn för Tyresös innevånare.

    Leif Kennerberg, Kristdemokrat och ordförande i Tyresö Bostäder