• Tyresö är en attraktiv kommun – men

  Tyresö är en attraktiv kommun där det geografiska läget ställer stora krav på ett effektivt transportsystem. Varje dag sker en omfattande utpendling (nästan 20 000 personer) för att arbeta i andra kommuner. Men lika viktigt är den omfattande trafiken för andra ändamål. Barn ska till olika aktiviteter, mat ska handlas osv. Därför behövs viktiga åtgärder i transportsystemet:

  • Östlig förbindelse måste byggas. För Tyresös viktiga förbindelser med norra Stockholm, inte minst Arlanda, är ett robust trafiksystem med flera möjligheter att ta sig förbi centrala Stockholm av stor vikt.
  • Tvärförbindelse Södertörn måste byggas. Det är ju otroligt att vägen inte är färdig innan Norviks Hamn invigs. En smidig förbindelse mellan 73:an och E4 (Jordbro till Kungens kurva) skulle underlätta för Tyresös företag och invånare.
  • Busstrafiken bör förbättras. Tätare direktlinjer till Vattugatan i city och bättre förbindelser inom kommunen. Kvalitén på flera viktiga hållplatser är oacceptabelt låg. På t ex Vattugatan saknas både regn- och vindskydd och det är blåsigt och smutsigt på Gullmarsplan? Varför är det inte rent, snyggt, inglasat och varmt?
  • Det ska vara lätt att parkera bilen. Särskilt kapaciteten på infartsparkeringarna bör byggas ut så alla vet att de alltid kan hitta en plats.
  • Trafiksituationen mot östra Tyresö måste lösas. Det bör vara två körfält in på morgonen och två körfält ut på eftermiddagen för både bussar och personbilar.
  • Trafiksituationen genom Trollbäcken måste lösas på ett långsiktigt hållbart sätt. Egnahemsföreningen har presenterat flera intressanta åtgärder som bör beaktas.
   Med ett effektivt transportsystem är Tyresö Stockholms gräddhylla. En idyll omgiven av Tyresta nationalpark, skärgården, Drevviken och Nackareservatet med tillgång till hela Stockholms arbetsmarknad, affärer och kultur. Med ett dåligt fungerande transportsystem blir Tyresö en avlägsen förort.