• Tyresö behöver en bättre trafikstrategi

  På kommunfullmäktige i mars 2022 antogs en galen trafikstrategi som gör Tyresö till en sämre kommun. Den kommer att försvåra för många invånare att få livspusslet att fungera. Tillgängligheten till arbete, affärer och fritidsaktiviteter kommer att försvåras. Strategin stöds av S+MP+L. Vi Kristdemokrater tillsammans med M, SD och C röstade emot.

  Strategin innebär att cykling ska femdubblas till år 2030 samtidigt som bilanvändningen nästan ska halveras. Det är en orimlig plan och det värsta är att en av metoderna för att uppnå detta är att göra det krångligt att använda bilen som är det viktigaste transportslaget för de allra flesta.. Bl.a. ska parkeringar tas bort för att tvinga folka att cykla eller åka buss.

  För att uppnå målet måste en väsentlig andel som bor på Östra Tyresö i fortsättningen cykla när de ska till Tyresö Centrum eller Willys för att handla. Många i Trollbäcken som brukar åka bil till Port 73 måste också börja cykla. Även föräldrar som skjutsar barn med bil till fritidsaktiviteter och träningar måste sluta med det och istället cykla.

  Transportforskarna dömer ut Tyresös strategi eftersom den inte tar hänsyn till den snabba elektrifiering av bilismen som nu pågår. När bilarna är elektriska och utsläppsfria finns inget skäl för kommunen att försvåra invånarnas bilanvändning.

  Kristdemokraternas uppfattning är att alla transportslag ska få bättre villkor. Fler ska ha möjligheten att cykla genom att vi gör det enklare att cykla (t.ex. bättre cykelbanor), vi behöver också förbättra möjligheterna att åka kollektivt genom att vi gör det möjligt för fler att åka buss (t.ex. bättre hållplatser och tätare avgångar). Det ska också bli lättare och för de som vill använda bilen. Gott om parkeringar, bra vägunderhåll och fler publika laddstationer.

  Märkligast av allt är att den styrande koalitionen vill behålla en subventionerad parkering för politiker och anställda i kommunen samtidigt som strategin säger att kommunen ska krångla till det för medborgarna genom att bl.a. minska tillgången på P-platser.

  Rösta på KD om du vill att trafikplanen ska rivas upp och ersättas av en där medborgarna står i centrum.