• Tyresö Bostäder bygger Temyntan

    Tyresö Bostäder bygger för fullt. Sedan tidigare är bygget av 200 lägenheter i Hasselbacken igång. Inflyttning 2018-2019.

    Bilden ovan visar att nu är även bygget av 140 lägenheter i Temyntan igång. Området är beläget mellan Njupkärrsvägen, Örtstigen och Bergfotensvängen. Eftersom det är s.k. SABO-hus är de färdigprojekterade vid upphandlingen vilket ger lägre produktionskostnader. Lägre produktionskostnader ger lägre hyror. Inflyttning under första halvåret 2018.

    Leif Kennerberg

    Ordf. Tyresö Bostäder