• Tyresö – en osund miljonärsfabrik

    Insändare i Mitt i Tyresö vecka 42

    Alla som bor i en villa i Tyresö har det senaste året blivit miljonärer på värdestegringen. Kul för dom men inte för ungdomar och andra som ska in på bostadsmarknaden. De senaste månaderna har Tyresö haft länets kraftigaste prisökningar och de flesta villaägare tjänar mer när de sover i huset än när de är på jobbet. Nu kommer dessutom ovanligt stora ungdomskullar upp i familjebildande åldrar, vilket driver på efterfrågan och priserna ännu mer. Tyresö kommuns orimliga svar på detta är att för den kommande tioårsperioden planerna för flera tusen lägenheter i höghus, främst tvåor. Men bara 15(!) villor och radhus per år. En stor majoritet vill helst bo i småhus och sådana ger 38% lägre klimatpåverkan per person i en livscykelanalys än höghusbebyggelse enligt en studie från TMF (pga mer trä och mindre gips och stål bl a). Samma studie

    https://www.tmf.se/branschutveckling/branschprojekt/bygg-fler-smahus/ekologisk-hallbarhet/

    visar att småhusområden också producerar 123% mer ekosystemtjänster per invånare. Vår uppfattning är att nuvarande bostadsplanering måste rivas upp och en ny med medborgarna och klimatet i fokus tas fram. De innebär bl a en satsning på radhus och villor med trädgård istället för bara trång, hög bebyggelse i betong.

    Ulf Perbo, KD Tyresö