• Tyresö ska vara grönt och blått – inte grått och trångt

    Sedan den tid när KD ingick i den styrande majoriteten har Tyresö en vision om att kommunen ska utvecklas grönt och blått. Naturen, sjöarna, kusten och nationalparken ska prägla kommunen. Våra fina boendemiljöer av trädgårdsstadskaraktär är viktiga inslag i detta. Småskalig, blandad bebyggelse där grönska, trädgårdar och småhus dominerar. 70% av alla i Sverige vill bo så.

    De senaste åren har kommunens utveckling tyvärr tagit en annan inriktning. Allt fokus ligger nu på att bygga högt och trångt. Nästa år planerar kommunen endast för tio småhus men 800 lägenheter i höghus. Fortsätter detta omvandlas Tyresö från en charmig, grön och blå kommun med egen identitet till en grå förortskommun. Planerna för Amaryllisparken är en del av denna olämpliga strategi. Därför säger Kristdemokraterna nej till planerna.