• Var rädda om våra äldre – Björkbacken

    Med anledning av den debatt som pågår om de boende på Björkbackens äldreboende skall flyttas eller ej under pågående Covid-19-pandemi vill vi klargöra Kristdemokraternas ståndpunkt.

    Grundproblemet, eller med andra ord ”det stora sveket”, är att Socialdemokraterna inför valet lovade rädda Björkbacken så att ingen skulle behöva flytta. Vi Kristdemokrater har hela tiden påpekat att man inte kan bo där under tiden man bygger om, vilket sent omsider även Socialdemokraterna har insett. Därför hade Kristdemokraterna och övriga Alliansen ett annat alternativ, nämligen att se till att Forellens äldreboende först blev klart så att de omsorgsbehövande hade kunnat flytta dit. Efter det skulle Björkbackens äldreboende byggas om till små lägenheter av TYBO, som äger husen. Det hade varit mycket bättre för de som nu bor på Björkbacken och det hade varit ett kostnadseffektivt sätt att använda Björkbacken.

    Under rådande Covid-19 epidemi anser vi Kristdemokrater att vi ska undvika att flytta de äldre pga smittrisken.