• Varför allt detta våld?

  När vi hör och läser om grov, organiserad brottslighet är det lätt att tänka att det är något som sker någon annanstans, långt bort ifrån vår vardag i Tyresö. Det är också lätt att känna sig handfallen inför situationer med skjutningar och bombningar.

  Det är ibland även svårt att förstå omfattningen av den organiserade brottsligheten och vilka enorma inkomster denna ger av smuggling och handel med till exempel narkotika, dopingpreparat och vapen, samt människohandel för sexuell exploatering men också för utnyttjande av arbetskraft

  Vi kristdemokrater i Tyresö är som vanligt angelägna att inte blunda för verkligheten och har bjudit in utvecklingschefen vid nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten, polisdirektör Anders Hall, för att gå igenom orsaker och fakta och vad som kan göras och redan görs för att vända utvecklingen.

  Torsdag den 5 maj 2022 kl 18:30 i Kvarnhjulet lokal Café i hus C

  Adress: Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 B–C, 135 46 Tyresö.

  Vi bjuder på en enkel förtäring.

  Välkomna!

  Kristdemokraterna Tyresö