• Vatten i Tyresö, del fem

  Sommaren är ofta en tid av politisk nyhetstorka. Sommaren 2019 presenterade vi Tyresös fina naturreservat och nationalpark. I sommar blir det lite kring temat ”Vatten i Tyresö”. Kan inte lova att alla ”vattensamlingar” hinner att presenteras, men många blir det.

  För att se alla bilder: https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2946963818764483/2946961942098004/?type=3&theater

  I förra veckan kom vattnet från Drevviken fram till Kalvfjärden. Följer vi Kalvfjärden åt sydost så kommer vi över till Ällmorafjärden, som presenteras med två bilder. Den första bilden är tagen från naturreservatet Dyviks Lövängar och den andra från berget i det intilliggande naturreservatet Dyvik. Längst bort i den bilden kan man ana Vissvassfjärden.

  När man från Vissvassfjärden seglar igenom Bagarsundet, bild tre, och sedan svänger åt vänster, eller babord som det heter på sjön, så kommer vi straxt fram till Tyresös skärgård. Vi vill ju gärna kalla oss skärgårdskommun, men våra ”egna” öar är få. (Vi bor för övrigt på Sveriges tredje största ö, Södertörn.) Först kommer några små öar vid Sandholmarnas naturreservat, bild fyra.

  Om vi sedan blickar mot norr från Sandholmarna ser vi resten av Tyresös arkipelag, Ägnö och Härsö med ett antal mindre öar däromkring. Bild fem visar större delen av denna ögrupp, som ligger i gränsen mellan Erstaviken och Ingaröfjärden.

  En segelbåt på vägen in till den populära Napoleonviken, bild sex. Bild sju visar Napoleonviken som är belägen mitt i Ägnö.

  Till sist blickar vi ut över Erstaviken, bild åtta. Till vänster i bilden Brevikshalvön och till höger skymtar vi Saltsjöbaden.