• Vatten i Tyresö, del fyra

    Sommaren är ofta en tid av politisk nyhetstorka. Sommaren 2019 presenterade vi Tyresös fina naturreservat och nationalpark. I sommar blir det lite kring temat ”Vatten i Tyresö”. Kan inte lova att alla ”vattensamlingar” hinner att presenteras, men många blir det.

    För att se alla bilder: https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2934702876657244/2934701249990740/?type=3&theater

    Vi har under de två föregående veckorna följt hur vattnet från Drevviken är på väg mot Kalvfjärden, dit det når ”denna vecka”. Från Albysjön finns det två utlopp till Kalvfjärden. Den ena utloppet går via Fatburen/Follbrinksströmmen som mynnar ut vid Tyresö slott.

    Det andra utloppet går via Uddby kraftverk/Uddbyviken. När kraftverket är i drift kan det förse ett par hundra hushåll med el.

    Till sist fyra bilder från Kalvfjärden.