• Vatten i Tyresö, del sju

  Sommaren är ofta en tid av politisk nyhetstorka. Sommaren 2019 presenterade vi Tyresös fina naturreservat och nationalpark. I sommar blir det lite kring temat ”Vatten i Tyresö”. Kan inte lova att alla ”vattensamlingar” hinner att presenteras, men många blir det.

  Nu avslutar vi sommarens ”Vatten i Tyresö” med att ”besöka” några sjöar i Tyresös del av Tyresta nationalpark. Under denna sommarserie har ett 30-tal vattensamlingar, sjöar och havsvikar presenterats.

  Trehörningen, bild ett, är en relativt liten sjö. När vattennivån är tillräckligt hög rinner den av till Långsjön. Det finns alltså två Långsjön i Tyresö, man kan ju undra om det är brist på sjönamn. Långsjön presenteras med en höst- och två sommarbilder, bild två, tre och fyra.

  För att se alla bilder: https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2964211460373052/2964209857039879/?type=3&theater

  Vattnet från Långsjön rinner vidare till Mörten, bild fem, också en ganska liten sjö. Nästa sjö, Stensjön, presenteras med två bilder, nr sex och sju, och är den största sjön i detta ”sjösystem”.

  Stensjön fortsätter i en långsmal ”tarm” som kallas Lanan, bild åtta. Sist i detta sjösystem ligger Nedre dammen, bild nio. Helt logiskt mynnar alltsammans ut i vid dammvallen, bild tio.