• Vi har fått nog!

    Nästan dagligen hör vi om att någon rånats eller om bilar som bränts. Så kan vi inte ha det. För ett antal år sedan hade kommunen en slogan: Trygga, trivsamma Tyresö. Vi kristdemokrater anser att det är dags att återskapa den bilden av Tyresö, det är dags att öka tryggheten i Tyresö.

    I det korta perspektivet handlar det om fler poliser och fler ordningsvakter. Kommunens möjligheter att påverka antalet poliser är begränsad men ordningsvakter kan kommunen anställa. På vissa ställen kan det behövas patrullerande ordningsvakter på kvällarna och i andra områden kan det vara cirkulerande ordningsvakter.

    I det längre perspektivet handlar det om öka tidiga stödjande insatser för barn/ungdomar som är i farozonen.