Interpellationer

Här hittar du Kristdemokraternas interpellationer och enkla frågor (samt svar som givits kring dessa) i Region Västernorrland, tidigare Landstinget Västernorrland.

Interpellationer och enkla frågor inlämnade 2019

Interpellationer inlämnade 2018

Interpellationer inlämnade 2017

Interpellationer och enkla frågor inlämnade 2016

Interpellationer inlämnade 2015

Interpellationer inlämnade 2014

Under perioden 2010-2014 ingick Kristdemokraterna i majoritetskoalitionen ”Vårdalliansen” tillsammans med Moderaterna, Sjukvårdspartiet Västernorrland, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de Gröna. Då det hör till ovanligheten att ställa interpellationer till sina egna majoritetsföreträdare är det av förklarliga skäl heller inte någon större mängd interpellationer och frågor ställda under denna period.

Interpellationer inlämnade 2010

Interpellationer inlämnade 2009

Interpellationer inlämnade 2008

Interpellationer inlämnade 2007

Interpellationer inlämnade 2005

Interpellationer inlämnade 2003

Interpellationer inlämnade 1992

Interpellationer inlämnade 1991

Interpellationer och frågor inlämnade 1990

Interpellationer inlämnade 1988

  • Vad görs de åldersdementa i Sollefteå — BESVARAD, se svar

Interpellationer inlämnade 1986

Interpellationer och frågor inlämnade 1985

Åren 1973 till 1985 saknade kristdemokraternas väljare representation i fullmäktige. Därav inte heller några interpellationer och frågor denna tid.