• Fråga: Status angående gratis vaccin mot pneumokocker

  Enkel fråga från Kristdemokraterna Ställd till Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab

  Med anledning av artikel i Sundsvallstidning (9 juni 2023 08:00) där länets smittskyddsläkare kräver gratis vaccin mot pneumokocker i större omfattning.

  ”Länets smittskyddsläkare vill att även personer som är 65–74 år ska erbjudas gratis vaccination mot pneumokocker, som bland annat kan orsaka lunginflammation. De flesta regioner erbjuder redan kostnadsfri vaccination för dessa åldersgrupper, men inte Västernorrland.”

  I november 2022 beviljades en motion från oss Kristdemokrater gällande just gratis vaccin mot pneumokocker. Nu har frågan aktualiserats ytterligare. Fråga: Därför undrar jag nu hur långt vi kommit med utredningen och införandet av detta?

  2023 06 12
  Daniel Ekdahl
  Kristdemokraterna, Region Västernorrland


  Äldre | Daniel Ekdahl · fråga · smittskytt · vaccination