• Varför tas inte Nationella handlingsplanen på allvar

  Socialstyrelsen har nu följt upp effekterna av den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården (NHP) som riksdagen fattat beslut om. Syftet med planen var bland annat att förbättra tillgängligheten i vården och att öka insatserna inom barnpsykiatrin. Enligt ett referat i tidningen Dagens Medicin har landstingen visat mycket skiftande engagemang ifråga om att genomföra NHP:s syfte.

  Vårt eget landsting placerades i botten, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Landstingets politiska majoritet har ofta hänvisat till betydelsen av NHP, men i handling har inte mycket hänt.

  Mot denna bakgrund vill jag fråga:

  • Av vilken anledning har Landstinget Västernorrland inte lyckats bättre med att genomföra NHP?
  • Vilka politiska beslut ligger till grund för den låga prioriteringen av NHP?
  • Kommer landstingets politiska ledning att ta några nya initiativ med anledning av den mycket svaga placeringen i Socialstyrelsens uppföljning?

  Härnösand den 2 juni 2004

  Sverker Ågren (kd)


  Artikeln är en interpellation från Sverker Ågren till landstingsrådet Ewa Söderberg.