• Varför prioriteras inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Barn- och ungdomspsykiatrin har 4 mottagningar i Västernorrland. På barn och ungdomspsykiatrins mottagning i Örnsköldsvik har man sex sjuksköterskor som arbetar med olika uppgifter, hälften arbetar med ungdomar och deras medicinering och den andra hälften med bland annat rådgivning, bokningar samt uppföljningar.

  Den 18 maj kunde vi läsa i media att BUP i Örnsköldsvik inte har klarat att hålla budgeten.[1] Det är ju förstås inte bra att man inte håller den, men idag, den 28 maj, kunde man läsa i samma tidning att verksamheten inte fått budgeten uppräknad sedan 2015.[2] Nu hotas man därför av neddragning av personal.

  Just det här att man inte räknar upp budgeten för en verksamhet som möter barn och ungdomar, det har vi sett hända förut. Det har även varit fallet för länets barn- och ungdomsmottagningar vilket föranledde oss förra året att satsa extra på dessa i vårt budgetförslag.

  Att vi nu ser att samma sak har hänt med BUP är oerhört tragiskt. Trots långa köer och en ökande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar verkar inte majoriteten prioritera dessa. Jag tycker det är hemskt och anser att det här behöver uppmärksammas. Jag måste därför få ställa följande frågor:

  • Hur ser det ut i resten av länet? Har ingen av Barn och ungdomspsykiatrins mottagningar fått sin budget uppräknad?
  • Tänker ni i majoriteten trasa sönder en väl fungerande verksamhet i Örnsköldsvik?
  • Varför prioriterar ni inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Fränsta 28 maj 2021
  Mona Hammarstedt

  [1] Izabelle Nordfjell, ”BUP i Ö-vik ska få färre sjuksköterskor”, Örnsköldsviks Allehanda, 18 maj 2021, s. 4–5, https://www.allehanda.se/artikel/antalet-sjukskoterskor-halveras-pa-bup-i-o-vik-kritik-fran-personalen-oroliga-hur-det-ska-ga-for-barnen

  [2] BUP-sköterskor i Ö-vik: Är det rimligt att vi har samma budget som 2015, allehanda.se, 28 maj 2021, https://www.allehanda.se/artikel/insandare-bup-skoterskor-i-o-vik-ar-det-rimligt-att-vi-har-samma-budget-som-2015


  Ovanstående är en interpellation till ordföranden för Hälso- och sjukvårdsnämnden.


  Barn och unga | BUP · interpellation · Mona Hammarstedt · psykisk hälsa · Örnsköldsvik