• Hur motverkar regionen välfärdsbrottslighet

  Interpellation till Regionstyrelsens 1:e vice ordförande tillika Vårdvalskutskottets ordförande:

  Sveriges regioner köper alltmer välfärdstjänster genom upphandlingar av olika tjänster och produkter men också genom vårdvalssystemet. Det är bra att vi skapar en kostnadseffektiv välfärd, men samtidigt som vi gör detta finns kriminella som fått allt större möjligheter att svindla regionerna när inköpsökningen inte mötts med motsvarande ökning av kontroll och uppföljning av de avtal och villkor man tecknat.

  Brottsförebyggande rådet konstaterar att många kommuner och regioner helt saknar arbetssätt för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet.1 Men det finns också de som arbetar med problemet. En region som tagit tag i frågan är Region Stockholm, som har inrättat en övergripande funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott. Sedan denna infördes har man anmält välfärdsbrottslighet för över 100 miljoner kronor, vilket man hävdar motsvarar 50 miljoner kronor i stoppade felaktiga utbetalningar per år!2

  Nu när vi de närmsta åren, på något magiskt sätt, ska spara 100 miljoner kronor på upphandlingar, borde en väg vara att ta krafttag mot välfärdsbrottsligheten. Skulle Region Västernorrland agera på samma systematiska sätt som Stockholm, skulle vi i åtminstone rädda 5 miljoner kronor per år till välfärden. Skattemedel som behövs i vården ska inte hamna i kriminellas fickor utan använda i välfärden!

  Jag vill därför ställa följande frågor:

  1. På vilket sätt arbetar regionen för att motverka välfärdsbrott i upphandlingar och i Vårdvalssystemet?
  2. Har regionen planer på att som Stockholm inrätta en övergripande funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott.
  3. Görs riskanalyser avseende välfärdsbrottslighet i upphandlingsprocessen?
  4. Vilka möjligheter har vi idag att utestänga oseriösa leverantörer före och under avtalsperiod?

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  1 Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslithet. Brottsförebyggande rådet, 25 mars 2022.
  2 50 miljoner i felaktiga utbetalningar stoppas med funktion mot välfärdsbrott. Region Stockholm.


  Ekonomi · Specialistvård | Henrik Sendelbach · kriminella · interpellation · lag och rätt · upphandling · vårdval · välfärdsbrott