• Interpellation: Beredskapen är god!?

  När pandemin började dra in över Sverige för ett och ett halvt år sedan sen blev det snabbt uppenbart att beredskapen i Sverige var mycket dålig.  Regeringen tog inte pandemin på allvar utan gav ifrån sig falska påstående som att beredskapen är god[1].

  Det var redan då uppenbart att beredskapen var dålig. Redan under hösten-vintern 2019 var materialbristen akut och fem regioner tvingades byta leverantör av sjukvårdsmaterial.[2]

  Trots aktivt arbete hos regionerna fortsatte problemen. Först i juni 2020 berättade inköpschefen på Socialstyrelsen att det inte längre råder brist på skyddsutrustning.[3] Då hade Covd-19 klassats som pandemi i över tre månader.

  I december 2020 fick var en oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det nya Coronavirusets effekter.[4] I denna konstaterades att det fanns brister i regionens organisation och kompetens för sammanhållen lagerhantering. Tillgången på skyddsutrustning hade ”kantats av osäkerhet och varit orsak till stor oro bland medarbetare.” ”Vi leveransstörningar blev regionens materialförsörjningssituation avseende skyddsutrustning mycket utsatt.”

  När det gällde styrning konstaterades att ”regionens katastrofmedicinska plan, krisberedskapsplan och övriga protokoll och processer som utvecklats innan krisen har inte varit ändamålsenliga eller tillräckliga stöd vid hanteringen”. Därtill hade inte ansvariga för krisledning utbildats och tränats och planerna som skulle användas hade inte testats systematiskt innan krisen.

  Utifrån erfarenheterna under pandemin och att det nu gått en tid sedan rapporten skulle det vara intressant att höra vad som hänt på området materialförsörjning och krisledning. Jag vill därför ställa följande frågor:

  • Hur är läget med materialförsörjningen idag? Har vi större lager än tidigare?
  • Hur många har utbildats och tränats för att jobba med framtida krisledning?
  • Hur har samordning och samverkan med kommunerna kring utvecklats sen pandemin började?
  • Är beredskapen god idag?

  Häggsjö 1 oktober 2021

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] Joakim Andersson, Elisabeth Ohlin. Regeringen stöttar WHO:s krisfond med 40 miljoner kronor. Läkartidningen, 24 februari 2020. https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2020/02/Regeringen-stottar-WHOs-krisfond-med-40-miljoner/

  [2] Vårdkaoset och materialbristen – Detta har hänt. SVT Nyheter, 3 januari 2020. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vardkaoset-och-materialbristen-detta-har-hant

  [3] Inte längre någon brist på skyddsutrustning. Ekot, Sveriges Radio. 20 juni 2020. https://sverigesradio.se/artikel/7500765

  [4] Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det nya coronavirusets effekter (Dnr 20RS9120). KPMG, 21 december 2020. https://www.rvn.se/contentassets/8f716947c860470ebec10d80b36620e8/oberoende-utvardering-av-region-vasternorrlands-hantering-av-det-nya-coronavirusets-effekter.pdf


  Ovanstående är en interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Ledning/styrning · Specialistvård | beredskap · Covid-19 · interpellation · Henrik Sendelbach · krisledning · materialförsörjning · samordning · skyddsutrustning