• Inget IOP-avtal i Region Västernorrland

    På regionfullmäktige den 21 juni ställde Sverker Ågren en fråga om Region Västernorrland tecknat IOP-avtal med någon idéburen organisation. Fyra landsting/regioner i Sverige har tecknat detta.

    I Västernorrland har vi sedan ett par år tillbaka Länsöverenskommelsen som syftar till att öka samverkan med civilsamhället. Trots detta har väldigt lite hänt och frågan är därför särskilt intressant. Tyvärr blev svaret som väntat att Västernorrland ännu inte har något IOP-avtal och att det inte ens finns en tjänsteman som har ansvar för frågan. Något som vi får ta tag i under nästa mandatperiod alltså.

    Fråga: Är region Västernorrland öppen för IOP-avtal med idéburna organisationer


    Samverkan | civilsamhälle · enkel fråga · IOP · Länsöverenskommelsen · Sverker Ågren


    Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay.