• Psykiatrisk vård som avskräcker patienter

  Medan många specialiteter utvecklas mot att bli alltmer anpassade till patienternas specifika behov, tycks psykiatrin gå motsatt riktning. Allra värst är det för unga länsmedborgare som drabbas av psykisk ohälsa och behöver slutenvård. I praktiken erbjuds inläggning (där man sover kvar i över natten) endast på avdelning 7 i Sundsvall. Det är en vuxenavdelning, som tar emot i princip alla patientgrupper. Den är inte avsedd för barn och unga. Men då barnpsykiatrin inte har egna vårdplatser finns i normalfallet inget annat än vuxenpsykiatrins vårdavdelningar att erbjuda. Det är inte rimligt!

  Som ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen fram till årsskiftet fick jag möjlighet att arbeta med ett program för depression, som ska ligga till grund för en ”beställning” av förvaltningarna. Först sent i arbetet kom situationen för de unga i länet upp. Till slut även bristen på adekvat slutenvård.

  Tillståndet är direkt avskräckande för unga som drabbas av t ex depression och i behov av slutenvård. Att lägga in unga personer med psykisk ohälsa på samma avdelning som personer med akut psykos, missbrukare med abstinens eller självmordsbenägna deprimerade personer, kan inte vara förenligt med hälso- och sjukvårdslagens krav.

  Mot bakgrund av den situation som vi just nu har i länet, vill jag fråga landstingsrådet Ewa Söderberg:

  • När kommer unga personer med behov av sluten psykiatrisk vård att kunna erbjudas det på annat sätt än via avdelning 7 i Sundsvall?
  • Är behovet av slutenvård i länet totalt sett tillräckligt dimensionerad?
  • Hur snart kan psykiatrin tillföras resurser för att bättre kunna tillgodose de behov som enligt tillförlitliga bedömningar finns bland länets innevånare?

  Härnösand den 11 april 2004

  Sverker Ågren
  Fullmäktigeledamot (kd)


  Artikeln är en interpellation från Sverker Ågren.