• Interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Mot bakgrund av landstingsfullmäktiges beslut att från kommande årsskifte föra in Österåsens hälsohem i den nya primärvårdsenheten, infinner sig ett antal frågor, då hälsohemmet inte i alla avseenden är en traditionell sjukvårdsenhet. Det finns för hälso- och sjukvården en lång rad lagar och förordningar som reglerar verksamheten, i vissa fall mycket detaljerat. HSL är den övergripande lagstiftningen med bland annat en välkänd prioriteringsordning. Dessutom har patienter ett skydd via Patientförsäkringen när man är under vård eller behandling.

  Vi kristdemokrater har tidigare ifrågasatt effekterna av att Österåsen tar emot veckogäster som själva betalar avgifterna utan subventioner. Det finns ett antal tjänster som idag är helt beroende av de intäkter som denna del av verksamheten inbringar. Inom primärvården finns inte några sådana aktiviteter alls. Det bör skapas klara regler för vad som ska gälla framöver.

  Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till landstingsrådet Ewa Söderberg:

  • Är all verksamhet som bedrivs på Österåsen idag att betrakta som vård inom ramen för HSL?
  • Omfattas därmed alla, oavsett vilket sätt de kommit in på Österåsen på, av Patientförsäkringen?
  • Erhåller alla patienter och gäster information om sina rättigheter samt försäkringsskydd?
  • Hur många av de anställda på Österåsen skulle få lämna sina jobb om intäkterna från de privatbetalande patienterna (gästerna) skulle upphöra?

  Härnösand den 10 oktober 2005

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna


  Primärvård | interpellation · patientförsäkring · Sverker Ågren · Österåsen


  Bilden överst: Österåsens bassäng. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).