• Interpellation: Artrosskola

  Artros är en sjukdom som drabbar leder i kroppen. Var fjärde svensk över 45 år har artros, en folksjukdom som blivit allt vanligare med en åldrande befolkning och alltfler överviktiga.

  Vanligast är att man har artros i höfter och/eller knän. Har man detta kan värken lindras med fysisk aktivitet och viktnedgång om man är överviktig. Det kan dock vara svårt att komma igång med detta när man samtidigt har ont. Därför finns artrosskolan.

  Artrosskolan ger kunskap, stöd och vägledning om vad artros är och vad man kan göra för att minska smärtorna. Med hjälp av artrosskolan kan man också få hjälp att ordna ett personligt träningsprogram.

  Resultat visar att 25 procent som går i artrosskola blir av med sin dagliga smärta och
  65 procent känner sådan förbättring att de väljer att avstå operation. Fysisk aktivitet och viktnedgång ger också minskad risk för andra sjukdomar. Vidare gäller också att ju tidigare i sjukdomsförloppet man går i en artrosskola, desto bättre effekt får man.

  Hur är det då i Västernorrland? Vi ska ha en jämlik vård i hela länet. Så var det inte 2014. Endast 5,8 procent av länets patienter med artros i höft eller knä erbjöds då artrosskola vilket innebar att länet var fjärde sämst i Sverige. Vårt grannlän Jämtlands län var däremot bäst. Där erbjöds över 73 procent artrosskola!

  Nu har det gått 3 år sedan Reumatikerförbundets tidning skrev om detta i sin tidning Reumatikervärlden.[1]

  Jag undrar därför:

  • Hur har utvecklingen sett ut vad gäller att erbjuda patienter artrosskola i Västernorrland?
   • Hur stor andel erbjuds artrosskola av de med Artros
   • Hur jämlik är vården inom vårt län för Artrospatienterna?
  • Vad görs för att ytterligare förbättra Artrosskoleverksamheten vid länets hälsocentraler?

  Härnösand 16 maj 2017

  Hans Brynielsson
  Kristdemokraterna

  [1] Sveriges orättvisa artroskarta. Reumatikervärlden 4, 2014.


  Ovanstående är en interpellation ställd till Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämndens ordförande.


  Folkhälsa | artros · artrosskola · folksjukdom · fysisk aktivitet · Hans Brynielsson · interpellation · viktnedgång