• Interpellationssvar: Angående det eftersatta underhållet i regionens fastigheter

  Fråga 1: Hur väl anser du att den långsiktiga underhållsplanen följs?

  Svar: Jag anser att den långsiktiga underhållsplanen följs på ett rimligt bra sätt men när det gäller administrativa lokaler för RLF har inte tillräckliga ekonomiska förutsättningar kunnat ges över tid. Det handlar helt enkelt om i vilken grad som resurser kan föras till detta.

  Fråga 2: Med tanke på hur det har blivit med Regionens hus, har den långsiktiga underhållsplanen brister eller brister det på annat sätt?

  Svar: Det är nog inget större fel på underhållsplanen men det är svårt att under gällande ekonomiska ram ta allt på underhåll. När det gäller regionens hus har den långsiktiga underhållsplanen delvis följts, men det har inte funnits tillräckligt med investeringsmedel för att kunna göra allt som är nödvändigt på fastigheten. Att det funnits behov av investeringar i fastigheten är väl känt sedan ett antal år tillbaks. Men då investeringar inom hälso- och sjukvården har bedömts som viktigare har detta inte prioriterats.

  Fråga 3: När kan vi få en ordentlig genomgång och redovisning av det eftersatta underhållet av regionens fastigheter?

  Svar: Regionfastigheter har jobbat med bl.a. ombyggnationer vid samtliga sjukhus, samt skött driften under rådande pandemi. Sen har man också ordnat vaccinationslokaler i regionen, med befintliga resurser. Under senare delen av året bör man kunna redovisa regionfastigheters underhållsplaner.

  Härnösand den 24 juni 2021

  Glenn Nordlund
  Regionstyrelsens ordförande


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Det eftersatta underhållet av regionens fastigheter och har diarienummer 21RS5611 i Region Västernorrlands diarium.