• Inför stopp för hyrpersonal i Region Västernorrland

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

  Bakgrund:
  ”Trots en ökad medvetenhet, och försök att begränsa hyrpersonal, har stafettnotan bara fortsatt att öka för Region Västernorrland. ”

  Den skenande kostnadsökningen för hyrpersonal delas med många andra regioner i
  Sverige. Regioner, som nu börjat kroka arm med varandra för att gemensamt ta tag i
  problemet.

  Tydligast har kanske region Skåne varit, där det politiska styret meddelade den 31 maj i år,
  att inhyrd personal snart är ett minne blott på regionens sjukhus och vårdcentraler.
  Regionens hyrstopp börjar gälla från den 1 oktober och kommer till en början bara att
  omfatta sjuksköterskor på dagtid, men från och med januari 2024 siktar Region Skåne
  på att helt sluta hyra in personal från bemanningsföretag, oavsett yrke.
  Vid sidan av neddragningarna, som givetvis blir utmanande initialt, satsar man på
  bred front på fast anställd personal med lönelyft med mera.

  Regionstyret i Skåne skriver i ett pressmeddelande att:

  ”lönelyftet ska finansieras av pengarna som regionen sparar in genom hyrstoppet
  samt att den nya ob-ersättningen kommer innebära runt 2 000 kronor i månaden extra för en undersköterska, barnmorska eller intensivvårdssjuksköterska.”

  Frågorna jag ställer till Elina Backlund Arab är:

  1. Finns det några liknande planer att införa stopp för hyrpersonal i vår region
   och hur ser de i så fall ut?
  2. Om det finns liknande planer, inom vilken tidshorisont tänker man sig då detta?
  3. Om det inte finns planer på stopp för hyrpersonal. Vilka andra åtgärder planeras för att stoppa den skenande stafettnotan och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal?

  2023-09-26
  Maria Borgehammar KD


  Personal | barnmorska · bemanning · hyrpersonal · Maria Borgehammar · Ob-tillägg · Skåne · sjuksköterska · undersköterska