• Interpellation: Kliniskt träningscentrum (KTC)

  Jag vill slå ett slag för Kliniskt träningscentrum (KTC) som har verksamhet på länets tre sjukhus.

  KTC är ett träningscentrum för vår personal. På KTC tränas inte bara praktiska färdigheter utan här jobbas också med att utveckla effektiva arbetsteam. Kliniskt träningscentrum är därför en av hörnstenarna för att upprätthålla och förbättra patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Som KTC i Västernorrland själv beskriver det: ”Övning ger färdighet – färdighet ger patientsäkerhet!”

  I en tid då förtroendet brister hos våra invånare och vi har stora bemanningsproblem behöver vi lyfta fram och stärka KTC:s verksamhet.

  Jag vill därför ställa följande frågor:

  • Hur väl används KTC i Västernorrland idag?
  • Har vi något utvecklat samarbete med andra läns Kliniska träningscentrum?
  • Har många simuleringsinstruktörer har vi anställda i vårt län?

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Specialistvård |interpellation · KTC · Mona Hammarstedt · simuleringsinstruktör


  Bilden överst: Kliniskt träningscentrum i Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).