• Interpellationssvar: angående Artrosskola

  Fråga (i kortversion):
  Hur har utvecklingen sett ut vad gäller att erbjuda patienter artrosskola i vårt landsting? Hur stor andel av patienterna som har artros erbjuds artrosskola? Hur jämlik är vården inom vårt län för artrospatienterna? Vad görs för att ytterligare förbättra verksaheten med artrosskolor vid länets hälsocentraler?

  Svar:
  Artros är, som interpellanten mycket riktigt påpekar, en folksjukdom. De flesta av länets hälsocentraler har mot den bakgrunden artrosskola i någon form. Undantaget är enstaka mindre hälsocentraler som inte har den kapacitet och de personalresurser som krävs för att upprätthålla en tillräckligt stor verksamhet. Det finns ingen centralt insamlat statistik över hur många patienter som deltar i artrosskolorna. Men normalt startar grupperna i en artrosskola när verksamheten har tillräckligt många deltagare. Innehållet i artrosskolorna uppdateras efter nya rön inom forskningen och verksamheten förbättras därmed kontinuerligt.

  Alla patienter har rätt till en likvärdig vård vid artros. Bedömningen är att länets patienter får en likvärdig genomgång av vad som gäller vid artros i form av behandling och förebyggande åtgärder. Det måste dock inte nödvändigtvis innebära att det i samtliga fall är en artroskola som erbjuds. Kognitiva funktionsnedsättningar, svårigheter att behärska det svenska språket och vissa andra medicinska problem kan medföra att artrosskola inte bedöms lämpligt.

  Det viktiga är att patienten får den vård och de kunskaper som behövs för att kunna minska sina smärtor och leva ett så normalt liv som möjligt. I de fall när just atrosskola inte kan eller bör erbjudas, så ges alternativ främst i form av bokade individuella informationstillfällen med fysioterapeut. Det kan också tilläggas att den behandlingslinje som finns inom landstinget för artros i knä/höft kräver genomgången arrosskola, eller individuellt anpassad information innan remiss skrivs till ortoped.

  Härnösand den 21 juni 2017

  Andreas Sjölander (S)
  Ordförande Folkhälso, primärvårds och tandvårdsnämnden


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Artrosskola.