• Bättre möta upp äldres tandvårdsbehov

  Vi har en åldrande befolkning med ett ökat vårdbehov. En bra munhälsa gör att vi underlättar för vården och våra äldre. Genom att satsa förebyggande minskar vi vårdbehovet då många kan ha ett gott liv längre.

  I Östergötland har man skickat ut en bred enkät till länets 80- och 90-åringar för att undersöka hur de upplever Folktandvården och hur de ser på sin egen hälsa. Utifrån att vi vet att tandvårdstödet i många år inte använts fullt ut kanske man borde göra samma undersökning för att kunna möta upp behoven för de äldre bättre.

  Jag vill därför fråga: Det här är väl något som Region Västernorrland borde ta efter?

  Härnösand 15 juni 2022

  MONA HAMMARSTEDT
  Kristdemokraterna

  Enkel fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande