• Svar på interpellation om tilltro till revisorernas arbete

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om tilltro till revisorernas arbete:

  Interpellationen är ställd till mig som landstingsstyrelsens ordförande, men det är upp till var och en i landstingsfullmäktige att själv ta ställning i de frågor som interpellanten ställer.

  För min del tar jag mycket seriöst på revisorernas arbete och har också stort förtroende för det arbete som revisorerna gör. Det behöver inte betyda att jag alltid delar deras bedömningar och ställningstaganden. Landstingsstyrelsen har också fått i uppdrag att åtgärda de betydande brister som uppvisades inom kultur-, utbildning- och forskningsförvaltningen. En rapport kommer att lämnas till landstingsfullmäktige.

  Sollefteå den 17 juni 2004

  Jan Sjödin
  Landstingsstyrelsens ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 17 juni 2004 § 97:

  Roger Berg tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig förutom Roger Berg även Roy Resare, Anders Kempe, Jan Sjödin, Jacomina Beertema, Jarl Strömbäck, Per-Richard Molén, Lars-Olof Olsson, Tord Sundelin, Rune Danielsson, Sverker Ågren och Magnus Ekwall.