• Samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem

  Den 31 januari skriver Sundsvalls Tidning (ST) på ledarsidan om dumdristig byråkrati. Man syftar på den konflikt som uppstått mellan Sundsvalls kommun och landstinget avseende öppnandet av en ny beroendeenhet vid Sundsvalls sjukhus. Den skulle bland annat arbeta med metadon- och subutexbehandling för tunga missbrukare. Syftet uppges vara att undvika att missbrukare hamnar i kläm mellan olika befintliga verksamheter. Men någon lösning fanns inte.

  ST:s slutsats är att denna konflikt ytterligare en gång visat på hur akut behovet av en samordning av missbrukarvården är.

  Kristdemokraterna motionerade hösten 2003 om en översyn av landstingets ansvar för avgiftning av missbrukare med mera. Svaret avvisade att det fanns något sådant behov, då fördelningen av ansvar framställdes som solklar. Den fortsatta debatten, både nationellt och regionalt, bryter emellertid starkt mot den beskrivningen.

  Min fråga till landstingsrådet är därför:

  • Finns det idag en fungerande och rätt dimensionerad vård för personer med missbruksproblem i Västernorrland?
  • Anser Du att det politiska ansvaret ligger på hälso- och sjukvårdsdelegationen eller arbetsutskottet?

  Härnösand den 11 april 2004

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna


  Artikeln är en interpellation ställd till landstingsrådet Ewa Söderberg.