• Mobil tandvårdsklinik – På gång nu eller aldrig?

  Regionens tandvårdsbuss fick körförbud 2019 när det upptäcktes att den ända sedan starten 2011 varit för tung. Då sades till media att den mobila verksamheten skulle kunna upptas igen våren 2020.

  Detta blev inte verklighet. Istället kom frågan att förbli olöst fram till förra året. Hälso- och sjukvårdsnämnden hade då tagit fram ett nytt förslag att införskaffa en helt ny mobil tandvårdsklinik för ca 5 miljoner kronor. En hemställan gjordes till regionstyrelsen i syfte att få en utökad investeringsram. Ärendet gick sedan upp i regionfullmäktige i juni 2021 och beslutet blev då att godkänna ramökningen.

  Mer än ett halvår har nu gått. Nämnden har inte fått någon återkoppling eller gjort en uppföljning i frågan vad jag kan se. Jag vill därför fråga:

  • Vad har hänt med investeringen? Är upphandlingen genomförd?
  • I så fall, när beräknas vi kunna börja använda den mobila tandvårdkliniken?

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Tandvård | interpellation · körförbud · Mona Hammarstedt · tandvårdsbuss