• Interpellation: Situationen på Örnsköldsviks sjukhus

  Maude Westman överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande:

  För två år sedan beslöts det i ett enigt landstingsfullmäktige att vi måste se över våra kostnader för vårt landsting blödde. Vi beslöt att anta ett sparförslag för att komma fram till en budget vi kan försvara. Största delen av sparbetinget drabbade personal och då främst undersköterskor. Arbetet startades på sjukhuset i Örnsköldsvik. Alla som varslades fick sitt besked om uppsägning i april 2009. Eftersom uppsägningstiden varierade mellan 3 månader
  och ett år så var allt klart sista april 2010. Då gick den sista gruppen som bestod av undersköterskor med en anställningstid för de flesta på mer än 30 år.

  Omorganisationen med det nya sättet att jobba gick igång den 31/8 2009. Den avdelning som hade stängt inför sommarsemestern öppnades inte igen.

  Vi som på nära håll men också genom media följt utvecklingen vet att det inte genomförts problemfritt. Även nu sedan den nya arbetsordningen börjat gälla fullt ut behöver man ta in extrafolk för att täcka upp för brister i personalbemanningen och det redan före semestern. Det kommer att anställas ett antal nya sjuksköterskor och undersköterskor under hösten. Det kan ses lite märkligt i spartider.

  Vid kontakt med folk på golvet kommer alltid frågan varför man inte fått vara mer delaktig.
  Många upplever en frustration av att känna sig överkörd i sammanhanget.

  Mina frågor blir då.

  • Hade man tagit i för mycket när man bestämde storleken av uppsägningarna?
  • Kommer man att ta i beaktande vid arbetet i Sundsvall att inte samma situation uppstår där?
  • Hur och när kommer den första ekonomiska uppföljningen att redovisas?
  • Hur och när kommer den första redovisningen av patientsäkerheten att redovisas
  • Kommer man fortsättningsvis att ta mer hänsyn till personalens åsikter vid större förändringar?

  2010-05-27

  Maude Westman
  Kristdemokraterna


  Bilden överst: Huvudentrén vid Örnsköldsviks sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Personal · Specialistvård | bemanning · interpellation · Maude Westman · sjukhus · sparbeting · Örnsköldsvik