• Det eftersatta underhållet av regionens fastigheter

  2015 genomförde regionens revisorer en granskning av landstingets planerade fastighetsunderhåll. Revisorerna fick då fram bilden att arbetet med långsiktig underhållsplanering under flera år inte har bedrivits utifrån någon särskild systematik eller formella riktlinjer”. Vidare så uppgav fastighetschefen själv att man ”inte har arbetat strukturerat med långsiktiga underhållsplaner”.[1]

  2019 gjorde revisorerna en uppföljning. Man konstaterade då att det nu hade upprättats en flerårig underhållsplan för regionens fastighetsbestånd och till revisorerna påstod regionstyrelsen att man nu hade ordnat upp så att det fanns tillräckliga resurser för att hantera det eftersatta underhållsbehovet. Revisorerna skrev därför: ”Vad gäller konsekvenser av uppskjutet underhåll framförs att detta numera inte upplevs som ett problem i och med införande av komponentredovisning samt att extra medel tillförts.” [2]

  Tyvärr verkar påståendet inte alls stämma överens med verkligheten. Det tycks inte finnas anslag till underhåll i tillräcklig utsträckning och vi ser det inte minst i Regionens Hus där nästan inget underhåll gjorts de senaste åren. Det brister i styrning, planering, ekonomi och genomförandet av underhållet.

  Vi har vetat sedan länge att det är ett eftersatt underhåll i Regionens Hus. Det är känt att fönstren är dåliga, att det funnits fuktskador och att det är återkommande stopp i avloppsledningar i huset. Trots det har nästan inget gjorts och i februari i år kom chocken. Regionens Hus behöver totalrenoveras.[3] Det eftersatta underhållet är orsaken.

  Det är dyrt att strunta i löpande underhåll! Det gäller inte bara Regionens Hus. Jag vill därför ställa följande frågor:

  1. Hur väl anser du att den långsiktiga underhållsplanen följs?
  2. Med tanke på hur det blivit med Regionens Hus, har den långsiktiga underhållsplanen brister eller brister det på annat sätt?
  3. När kan vi få en ordentlig genomgång och redovisning av det eftersatta underhållet av regionens fastigheter?

  Häggsjö 3 maj 2021

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] Peter Lindholm, Granskning av landstingets planerade fastighetsunderhåll – Revisionsrapport (15REV41), Regionens Revisorer, Region Västernorrland, 18 november 2015, s. 7.

  [2] Peter Lindholm, Fastighetsförvaltning – Revisionsrapport (19REV36), Regionens revisorer, 17 juni 2019, s. 13

  [3] Monica Östermark, Mögelskador på Regionens hus i Härnösand – omfattande renovering väntar, SVT Nyheter, 23 februari 2021. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/mogel-i-regionens-hus-i-harnosand


  Artikeln är en interpellation till Regionstyrelsens ordförande.


  Bilden överst: Regionens Hus i Härnösand den 8 juli 2013. Foto av Henrik Sendelbach (<a href=”https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sv”>CC-BY-SA 4.0</a>).