• Svar på fråga om IOP-avtal med idéburna organisationer

  Fråga:
  Har Region Västernorrland tecknat något IOP-avtal med idéburna organisationer?

  Svar:
  Nej. I nuläget har en konkret förfrågan om att ingå ett idéburet offentligt partnerskap inkommit. Ärendet har ännu inte tildelats någon handläggare i Platina men skickats in till ärendehanteringen. Ärendet har tilldelats diarienummer 18RS3508.

  Härnösand den 21 juni 2018

  Jan-Olov Häggström (S)
  Regionstyrelsens vice ordförande


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Är Region Västernorrland öppen för IOP-avtal med idéburna organisationer.