• Regionens samverkan med Mittuniversitetet

  Den 17 maj 2018 skrev dåvarande ordförande för regionstyrelsen på en reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Västernorrland och Mittuniversitetet.[1] Avtalet hade dessförinnan presenterats för Regionstyrelsen den 9 maj vilken i samband med detta också beslutade ställa sig bakom avtalet.[2]

  Målet med samverkansavtalet är dels att ”identifiera och kraftsamla kring gemensamma strategiska inriktningar” och dels att ”utveckla och fördjupa samverkan”. I bilagan till den reviderade samverkan angavs fyra insatsområden för 2018: Strategisk samverkan för regional utveckling, konkurrenskraftig forskning, kartläggning och slutligen specifika insatsområden. Samtliga områden hade tydliga målsättningar och förväntade effekter.

  Hösten 2020 genomgick Mittuniversitetet en krisperiod och fick pausa en del utbildningar. Som svar på medieuppmärksamheten kring detta sade regionstyrelsens dåvarande ordförande samt rektorn på universitetet att man hade för avsikt att komplettera och utöka samverkansavtalet för att få ” en mer formell samverkansarena på ledningsnivå mellan universitetet och region”.[3]

  Ett exempel på en region som lyckats väl är Region Värmland som idag samverkar med Karlstads universitet genom Akademin för smart specialisering.[4] Tio professurer tillkom på universitet perioden 2010-2014, 2015 startades ett psykologprogram[5] och 2020 resulterade samverkan i att man fick igång en tandhygienistutbildning.[6]

  Då jag tycker det är väldigt viktigt att regionen har en väl fungerande samverkan med Mittuniversitetet men dessvärre inte kunnat hitta någon återrapportering eller information kring vad regionens samverksavtal med Mittuniversitetet resulterat i vill jag ställa några frågor kring detta:

  • Vad har samverkansavtalet resulterat i?
  • Är det inte på tiden att vi förnyar, förbättrar och fördjupar samarbetet? (målsättningen med det nämnda avtalet var ju att utveckla och fördjupa samverkan)

  Häggsjö 6 maj 2021
  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] Överenskommelse om samverkan mellan Region Västernorrland och Mittuniversitetet (18RS1954)

  [2] § 142 Överenskommelse om samverkan med Mittuniversitetet. Protokoll Regionstyrelsen (18RS1), 8-9 maj 2018, s. 24

  [3] Regionen och Mittuniversitetet: Vi lovar att ta ett gemensamt ansvar för vården. Sundsvalls Tidning, 2 oktober 2018. https://www.st.nu/artikel/regionen-och-mittuniversitetet-vi-lovar-att-ta-ett-gemensamt-ansvar-for-varden-1

  [4] Akademin för smart specialisering. Karlstads Universitet. https://www.kau.se/samverkan/forsknings-och-innovationssamverkan/forskningssamverkan/akademin-smart-specialisering

  [5] Karlstad universitet satsar på samverkan. Psykologförbundet. https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/natverk/Natverk-for-primarvardspsykologer/antologi/karlstad-universitet-satsar-pa-samverkan/

  [6] Tandhygienistutbildning startar i Karlstad i höst. Sveriges Tandhygienistförening, 22 april 2020. https://www.srat.se/Tandhygienistforening/nyheter/2020/2020/tandhygienistutbildning-startar-i-karlstad-i-host/


  Artikeln är en interpellation till Regionstyrelsens ordförande


  Bilden överst: Hus R på Mittuniversitetet, Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).