• Civilsamhället – viktigt eller inte

  Länsöverenskommelsen var regionens stora verktyg för samverkan med civilsamhällets aktörer[1] och hade som mål ”stärka samspelet mellan den idéburna sektorn och Region Västernorrland”. Överenskommelsens antogs av fullmäktige i april 2017. Sen tog resan slut; efter valet 2018 verkar den nya majoriteten (S, M och L) lagt överenskommelsen åt sidan och under hösten 2020 kom förslaget att helt avveckla Länsöverenskommelsen.

  Den 20 september 2020 kom frågan upp i fullmäktige.[2] Socialdemokraterna yrkade på att slopa Länsöverenskommelsen. Vid voteringen fick man stöd av majoritetens övriga partier M och L, men också av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

  Oppositionspartierna Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sjukvårdspartiet Västernorrland röstade emot en avveckling.

  Det officiella motivet att slopa Länsöverenskommelsen var att ”överenskommelsen inte uppfyllt sitt syfte”. Javisst kunde man påstå det, det ju ett enkelt sätt att komma undan när man inte alls brytt sig om att jobba aktivt för ett starkare civilsamhälle.

  Hursomhelst så tog man, vid sidan om avvecklingsbeslutet, också beslutet att uppdra till regiondirektören att ”göra en översyn av nuvarande samverkan mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar regional utveckling och god och nära vård”.

  Det har gått en bra tid nu sedan september förra året och den beslutade översynen borde därför varit klar vid det här laget, dvs. om man menar allvar med att man vill ha en utvecklad samverkan med civilsamhället.

  Utifrån ovanstående redovisning och slutsatser samt att jag som kristdemokrat vill se en förändrad inställning till civilsamhället, vilket bidrar starkt till ett väl fungerande samhälle, vill jag ställa följande frågor:

  • Hur långt har översynen av nuvarande samverkan kommit?
  • När kommer ett färdigt förslag på en metod och struktur för regionens framtida samverkan med civilsamhället?

  Häggsjö 7 maj 2021

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] Exempel på aktörer är samverkande individer och olika idéburna sammanslutningar såsom hembygdsföreningar, ideella föreningar, idrottsföreningar, koloniträdgårdar, kyrkan, privata stiftelser, studieförbund och välgörenhetsorganisationer. Källa: Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilsamhället

  [2] Protokoll Regionfullmäktige (20RS2), 23 september 2020, sid 32


  Artikeln är en interpellation ställd till ordföranden för nämnden för hållbar utveckling