• Samordningscentralen i Ånge

  Ännu en gång dras en förtroendedebatt igång riktad mot Västernorrlands Trafik AB, där Landstinget Västernorrland är den största ägaren. Det är självklart VD:s och styrelsens sak att bevaka bolagets intressen och försvara det uppdrag som ägarna har givit bolaget. Att starta igång en debatt kring frågan om bolaget kan lösas från uppdraget, är däremot en fråga för en vidare krets, till exempel landstingsfullmäktige.

  Länstrafiken var fram till dess samordningscentralen, f d SamTrans, fördes över till bolaget, ett renodlat beställarbolag med ett tydligt uppdrag: Upphandlingen av kollektivtrafik i Västernorrland. Men när bolaget fick ett rent driftsuppdrag splittrades bilden och Länstrafiken har sedan dess haft ett antal debatter kring samordningscentralen. Den senaste tycker jag är en av de mer demoraliserande vi haft.

  Min uppfattning har från början varit att Länstrafiken aldrig skulle försatts i detta läge. Samordningscentralen skulle aldrig lagts direkt hos Länstrafiken: Bolaget har förlorat i tydlighet och kraft på den uppsplittring som finns idag.

  Min fråga till Benny Eriksson, ordförande i delegationen

  • Delar Du uppfattningen att uppdraget att driva samordningscentralen skapar en splittrad bild av Länstrafiken och bolagets roll i kollektivtrafiken i Västernorrland?
  • Kan du tänka Dig se över frågan om samordningscentralen kan få en annan ägare eller drivas av en entreprenör?

  Härnösand den 11 april 2004

  Sverker Ågren
  Fullmäktigeledamot (kd)


  Artikeln är en interpellation från Sverker Ågren.