• En efterfrågad belysning av Region Västernorrlands Ransoneringsverktyg

  Motivering till interpellationen I artikel (https://www.allehanda.se/2024-05-25/o-viks-sjukhus-saknar-personal/) framgår att Emma Furberg, ordförande i Ångermanlands läkarförening, uttrycker att bemanningsläget känns oroväckande inför sommaren. Vidare framgår att Emma Furberg och hennes kollegor, på ett möte fått information, om att Regionen tagit fram ett ransoneringsverktyg. Detta verktyg, kan vi läsa, ska vara ett stöd till personalen om de behöver göra avsteg från de prioriteringar som vanligtvis görs. Artikeln avslutas med följande citat:

  – Vi ser ett behov av att grundligt analysera konsekvenserna för medarbetarnas arbetsmiljö och för patientsäkerheten innan ett sådant verktyg implementeras, säger Emma Furberg.

  Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor

  • När och var, är tanken att detta ransoneringsverktyg skall implementeras?
  • Har personalen fått veta vad det innebär i praktiken?
  • Kommer en grundlig risk och konsekvensanalys att göras före implementeringen av detta ransoneringsverktyget?

  Ledamot för Kristdemokraterna Region Västernorrland
  Maria Borgehammar