• Slå samman Sundsvall och Timrå?

  Folkpartiet har motionerat om att folkomrösta om en kommunsammanslagning mellan Sundsvall och Timrå kommuner. Frågan har nu beretts av kommunstyrelsen.

  Förra gången det var aktuellt med en folkomröstning var det Miljöpartiet som föreslog att man skulle hålla en folkomröstning i regionfrågan och trots att Socialdemokraterna gick till val 2010 att folket skulle få bestämma så gick man emot denna motion.

  Så det var förstås väntat att även denna motion skulle bli nedröstad av Socialde...

 • Göran Hägglund har vårt förtroende

  Flera av riksdagspartierna har bytt partiledare. Kanske är det därför som media under ett par månader drivit en kampanj för att också Kristdemokraterna ska byta Göran Hägglund mot någon annan.

  När mediakampanjen drogs igång gick Göran Hägglund ut och välkomnade utmanare till partiordförandeposten. Mats Odell klev då fram som motkandidat. Det är glädjande att det blir lite diskussioner kring partiledaren, detta kan säkert leda till att man tar till sig den kritik som en del har och därme...
 • Regionindelningen

  Frågan om den framtida regionindelningen har tagit ny fart genom landstingets vändning i frågan.

  När frågan först aktualiserades hade Timrå kommun att ta ställning till landstinget Västernorrlands förslag att bilda en region tillsammans med Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Vi tillsammans med andra partier i Timrå yttrade då att vi såg positivt på en stark Norrlandsregion.

  Kort därefter gjorde Sundsvall ett utspel om att Medelpad och Jämtlands län skulle k...

 • Ordning och reda i fullmäktige

  När jag som ny i Timrå för första gången deltog på kommunfullmäktige chockerades jag av hur dåligt samtalsklimatet var. Pajkastning och prat när någon talar är vardagsmat i Timrås fullmäktige. Det är dags att man tar itu med detta och skapar ett gott samtalsklimat genom att anta en uppförandekod för förtroendevalda.

  Det anser Henrik Sendelbach och föreslår därför att man inför en uppförandekod för fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen. Den som har ett förtroendeuppdrag har ett ansv...
 • Bredare budgetberedning

  Budgeten är basen i kommunens verksamhet och kanske årets viktigaste politiska fråga. Idag består kommunens budgetberedning av kommunstyrelsens (KS) ordinarie ledamöter.

  Vi tycker detta är rimligt men det är också av stor vikt ur demokratisk synvinkel att alla partier i kommunfullmäktige får insyn i budgetarbetet. Varje parti måste få samma förutsättningar så att man får ett fullgott underlag som man kan arbeta med och fatta beslut utifrån.

  Här ser vi möjligheten att stärka demo...

 • Motion: En bredare budgetberedning med alla partier i kommunfullmäktige

  Timrå 2011-11-28

  Motion till kommunfullmäktige i Timrå Kommun

  Idag gäller att kommunens budgetberedning består av kommunstyrelsens (KS) ordinarie ledamöter.

  Ett beslut om att så ska vara fastställdes får många år sedan. Inget protokollfört beslut om budgetberedningens sammansättning finns utan är en fråga om praxis. Man kan också konstatera att de inte står något om budgetberedningen i nuvarande reglemente för kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen (1991:900) 6 § är det K...

 • Motion: Uppförandekod för förtroendevalda

  Timrå 2011-09-19 Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  När jag som ny i Timrå för första gången deltog på kommunfullmäktige chockerades jag av hur dåligt samtalsklimatet var. Pajkastning och mumlande från meningsmotståndare verkar blivit vardagsmat. Det är dags att fullmäktige tar itu med denna oordning och antar en uppförandekod för alla förtroendevalda.

  Utgångspunkten ska vara att förtroendevalda visar respekt för varandras villkor och underlättar varandras deltagande. Ingen ska behö...

 • Typiskt svenskt – äntligen är nu också Timrå kommun med på uppropet

  Timrå kommun har nu liksom Kristdemokraterna tidigare gjort anslutit sig till uppropet Typiskt svenskt. Typiskt nog yrkade Sverigedemokraterna avslag på detta.