• Sanningen om våra politiska motståndare (3)  

  På riksplanet fortsätter diskussionerna kring politikerhat mm som vi berör i det första inlägget i denna lilla serie. Nu är det dags att tala ut om Miljöpartiet i Tyresö!

  Några av Miljöpartiets ledande företrädare i Tyresö är bl a Ajda Asgari, Marie Åkesdotter och Mikael Ordenius. Vi har ofta olika uppfattningar i flera politiska frågor, bl a när det gäller trafikfrågor. Men vi uppskattar deras insatser i kommunpolitiken, inte minst det engagemang de visar i viktiga miljöfrågor. Det är...

 • Sanningen om våra politiska motståndare (2)

  Vänsterpartiets ledande företrädare i Tyresö är Inger Gemicioglu och Ulla Hoffman. V borde väl formellt vara det parti som står längst från oss Kristdemokrater, men vi uppskattar den uppmärksamhet och det engagemang de visar för olika svaga och utsatta grupper. De är värdefullt att det finns politiker som har detta fokus, även om vi ofta har olika uppfattningar om hur problemen bäst löses. De har också ett trevligt och konstruktivt sätt att debattera. Vänsterpartiet i Tyresö bidrar på ett bra...

 • Sanningen om våra politiska motståndare (1) 

  Politik bör kunna vara att sakligt diskutera olika åsikter – inte att avsiktligt missförstå, tro det sämsta om andra, angripa sådant man hittat på att motståndaren tycker eller att använda en onödigt elak retorik och frossa i motståndarnas eventuella felsteg. På riksplanet har tonläget i politiken tyvärr alltför ofta blivit otrevligt med en onödigt tillspetsad retorik. Inte bara mellan politiker utan även i sociala medier, på ledarsidor osv. Vi i Tyresöpolitiken kan försöka agera på ett bättr...

 • Dyviks lövängar

  När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, c:a en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark och har nu kommit till det tredje naturreservatet.

  Dyviks lövängar är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Den årliga slåttern, som utförs av Arb...

 • Dyviks naturreservat

  Det är väl en underdrift att säga att det är nyhetstorka på det politiska området denna sommar med regeringskris, så det är med viss reservation vi för ett tag lämnar politiken på våra sociala medier och istället presenterar våra naturreservat i Tyresö, en repris från 2019.  Kanske får vi göra ett avbrott.

  Dyviks naturreservat är nog ganska okänt för de flesta Tyresöbor. Det ligger långt ut på Brevikshalvön och gränsar till Dyviks lövängar. Det är en smal remsa, som inte mer än 80-100 ...

 • Alby naturreservat

  Det är väl en underdrift att säga att det är nyhetstorka på det politiska området denna sommar med regeringskris, så det är med viss reservation vi för ett tag lämnar politiken på våra sociala medier och istället presenterar våra naturreservat i Tyresö, en repris från 2019.  Kanske får vi göra ett avbrott.

  Alby är nog det mest kända och använda naturreservatet i Tyresö. Här finns både Alby friluftsgård, Uddby bondgård, Ahlstorp och Kolardammarna.

  Alby friluftsgård lockar besökar...

 • Detaljplan Apelvägen fick nej av KF

  Bedrövligt trixande från styret med S som ansvariga sänkte Bo Aktivs fina +55-projekt vid Apelvägen. På kommunfullmäktige 15/6 kunde detaljplanen för Bo Aktiv ha godkänts, men styret blockerade en korrekt hantering och tvingade alla partier som var emot den övriga ursprungliga detaljplanens flerbostadshusbebyggelse att rösta mot hela detaljplanen så den föll. Hade styret velat hade de kunnat hantera frågan så att när hela planen fallit kunde fullmäktige röstat om att anta detaljplanen för Bo ...

 • Tidigt stöd – Resursförskola

  Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. I Kristdemokraterna budget för 2021 satsade vi 3 mnkr till en resursförskola. Genom...
 • Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken – KD får stöd för förstudie!

  Kommunstyrelsen beslutade i tisdag kväll, den 1 juni 2021, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en förstudie för en gång och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken – Huddinge. Kristdemokraterna Tyresö driver dessutom frågan att Drevviken borde trafikeras av elbåtar över Drevviken för att avlasta den hårt belastade kollektivtrafiken mellan Tyresö och Stockholm. På kvällens kommunstyrelsesammanträde fick Kristdemokraterna stöd för ett tilläggsyrkande om att kommundirektören får i up...

 • (S)tyret låter de äldre ta springnotan för sin misslyckade äldreomsorgspolitik

  Socialdemokraternas fortsätter med sitt havererade projekt från valrörelsen ”rädda Björkbacken” när kommunfullmäktige nu via en majoritet bestående av S, L, MP och V givit klartecken till en enormt kostsam renovering av ett boende som Arbetsmiljöverket redan dömt ut. Av de ursprungliga planerna så återstår endast Björkdalen. Övriga delar var i för dåligt skick för att kunna räddas. I slutändan var det inte fler än 44 boendeplatser som var möjliga för den styrande koalitionen att bygga om. Kos...