• Trafikverket sågar Tyresö kommuns …

    Trafikverket sågar Tyresö kommuns försök att begränsa framkomligheten på Gudöbroleden genom en omotiverad hastighetsbegränsning!

    Vänsterblocket som styr Tyresö kommun har beslutat att sänka hastigheten på Gudöbroleden till 50 km/h. Trafikverket överklagar nu det beslutet och framhåller att nästan alla Tyresö kommuns argument är felaktiga. Den intresserade kan läsa själv vad Trafikverket säger. Vänsterblocket vill nu även göra en dålig lösning som ska försvåra för bilister från Östra Tyresö. Se upp, väljare! KD vill att det ska bli bättre för alla trafikanter – kollektivtrafik, bilister, cyklister och gående.

    Läs hela överklagandet här

    TRV 2021.9473 – Överklagan av LTF 0138 2021.3