• Kommunala taxor

  Liberalerna gjorde ikväll gemensam sak med V, MP och S för att stoppa KD:s förslag att begränsa framtida höjningar av V/A-taxorna. KD:s förslag stöddes av M och SD. De kommunala monopoltaxorna på bostadsområdet har i Sverige sedan 1996 stigit med 87% samtidigt som KPI bara stigit 32%. Riksrevisionen har lyft möjligheten att använda det statliga budgeteringssystemet för att få stopp på det skenande kostnaderna. KD ville att kommunen skulle utreda om Tyresö kunde göra så. S och deras stödpartie...

 • Det är otryggt i Tyresö och Sverige

  Sverige har aldrig någonsin haft så många dödsskjutningar som i år. Faktum är att dödsskjutningarna i Sverige är sex gånger fler än i de övriga nordiska länderna tillsammans. I Svenska skolor tränar barn på inrymning istället för utrymning. Vart femte barn går i en skola där det inom en radie av 500 meter har skett en skjutning. I Tyresö brinner skolor och polisen gör knarkbeslag på flera hundra kilo. Enligt polisen är kriminella gäng etablerade i kommunen. Så kan vi inte ha det!

  Vi ka...

 • Energikrisen ansätter Sverige med full kraft

  Vi går en hård vinter till mötes! Energikrisen ansätter nu Sverige med full kraft. Södra Sverige bedöms vara värst i hela Europa och elpriserna skenar. Den tidigare regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genom en oerhört oansvarig energipolitik sett till att vi hamnat här. Genom att påverka förutsättningarna med effektskatter för kärnkraftsindustrin har de tvingat fram en nedläggning av kärnkraftverk i ett rasande tempo, samtidigt som de subventionerat förutsättningarna för vi...

 • Nytt omsorgsboende på gång

  Nu undersöker man grundförhållandena för bygge av ett nytt äldreomsorgsboende i hörnet Myggdalsvägen/Bondevägen. Tvärt emot vad en del fått för sig så röstade KD för detta projekt. Även om vi gillar privata initiativ så gillar vi valfrihet och då är det bra att det även finns kommunala omsorgsboenden.

  Jag tror att många fått saken om ”bakfoten” eftersom vi hela tiden var mot ombyggnationen av Björkbacken till moderna och godkända omsorgslägenheter. Det berodde alltså inte på att vi var...

 • Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna

  Tyresö röstar borgligt men får ett styre lett av socialdemokraterna. Hur kan man påstå det? M, L, C och KD har 26 mandat i kommunfullmäktige. S, MP och V har också 26 mandat. SD är inte ett borgligt parti i vanlig mening men har till 90-95 % röstat med de borgliga partierna under den gångna mandatperioden. Om SD´s 9 mandat läggs till de borgliga mandaten så blir det 35 mandat mot 26. Dvs en klar och tydlig majoritet.

  Men L valde redan efter förra valet att för egen vinning istället stö...

 • Maktskifte i Tyresö

  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är överens om att leda Tyresö de kommande fyra åren.

  Tyresö behöver samling. Vi gick till val på att förändring inte bara är nödvändig – utan att förändring är möjlig och att vi vill leda den.

  – Allas vårt Tyresö. Vi vill samla – inte splittra och se det som förenar. Med långsiktiga satsningar och med god ekonomisk hushållning...

 • Man skall kunna välja skola

  Just nu driver Socialdemokraterna i Tyresö en aggressiv kampanj med populistiska slagord mot de för- och grundskolor i Tyresö som drivs i form av aktiebolag. Jag har dock ännu inte fått svar på min fråga om vad som ska hända med dessa för- och grundskolor, där idag 1 548 barn- och ungdomar från Tyresö valt att gå.

  Vad händer när de 14 för- och grundskolorna i Tyresö kommunaliseras? Kostnaden beräknas bli 20 miljarder i hela Sverige, hur mycket kommer det att kosta Tyresös skattebetalar...

 • FÖRTIDSRÖSTA REDAN IDAG!

  Redan idag kan du rösta på kristdemokraterna i kommun-, region- och riksdagsvalet!

  Har du redan lagt din röst? Då kan du lägga en ny röst och rösta på oss på valdagen!

  En röst på Kristdemokraterna ger dig:

  – En ökad trygghet

  – En äldreomsorg man kan lita på

  – Maktskifte för en nystart för Sverige

  – En tillväxt i Tyresö som inte sliter sönder kommunen

  Rösta på Kristdemokraterna redan idag!

 • Minska de kommunala taxorna

  Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd, men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga priorit...

 • En attraktiv kommun skall vara trygg

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. För att bygga ett tryggare Tyresö, och för att undvika att otrygga miljöer skapas, behöver trygghetsperspektivet vara en integrerad del i planering och genomförande av byggnationer. Klotter ska omedelbart avlägsnas från offentliga miljöer.  En god kontakt mellan polisen och kommunen behövs för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet och arbeta brottsförebyggande.

  Det viktigaste sättet...