• Kristdemokraterna i Tyresö har fastställt listan i valet till kommunfullmäktige

  Under årsmötet 15/2 har Kristdemokraterna i Tyresö fastställt listan inför valet till kommunfullmäktige. Kvällens gäst var riksdagsledamoten Gudrun Brunegård. Vår gruppledare Ulf Perbo fick förtroendet att stå som nummer 1 på listan till kommunfullmäktige. Listans andranamn är Joakim Grimborg , därefter Giovanna Carlsson, Per Lindén, Marika Marklund och Cecilia Sköld.

  – ”Jag känner mig hedrad över förtroendet och ser fram emot valrörelsen. Vi ska göra Tyresö till en ännu bättre p...

 • Dags att engagera dig för ett bättre samhälle?

  Värderade följare av denna sida. Vi inser att orsaken till att man följer denna sida kan variera, men vi hoppas att många gör det för att man gillar det vi skriver. Så vi har ett erbjudande till dig som bor i Tyresö och som gillar oss, kom med och gör en aktiv insatts för ett bättre Tyresö. Du behöver oss och vi behöver dig. Du kan alltid börja i liten skala om det känns bäst, t.ex. genom att delta i våra träffar. Just nu ser det ut som att dom blir digitala ett tid framöver. Om du är intres...
 • Fler poliser behövs

  En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida.

  Trygghetsarbetet måste prioriteras. Många Tyresöbor upplever en ökande otrygghet i sin närmiljö. ...

 • God Jul och Gott Nytt År!

  Fortfarande kämpar vi både som individer och nation med pandemin. Vi tänker speciellt på all vårdpersonal som jobbar så hårt för att hjälpa de som blivit sjuka, tack för allt ni gör. Och alla vi andra bör göra vad vi kan för att inte sprida smittan vidare.

  Hoppas att Du mitt i all oro och ängslan kan finna ro och glädje i de stundande helgerna. Vi vill önska Dig en God Jul och ett Gott Nytt År.

 • Upprörande att Tyresö blivit en av Sveriges sämsta skolkommuner!

  Enligt Lärarförbundets nyligen publicerade skolrankning placerar sig Tyresö bland de kommuner i Sverige som har den absolut sämsta skolan i hela landet. Det beror enligt rapporten på brister i två faktorer som står under direkt politisk kontroll – lärartätheten och resurstilldelningen. Ansvaret för att det gått så illa ska alltså utkrävas av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som tillsammans styrt skolpolitiken i Tyresö sedan 2018.

  KD Tyresö vill ta krafttag för att lyfta...

 • Satsa på förstelärare inom förskola!

  Sedan ett antal år finns möjligheten för skolor att anställa förstelärare inom grundskolor och gymnasier. Förstelärare får ett särskilt lönetillägg på 5 000 kr/månad, finansierat genom statsbidrag. Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolan har visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Viktiga byggstenar i ett lyckat förstelärarskap har varit tydliga uppdrag samt att man låter förstelärarna leda viktiga utvecklingsuppdrag.

  Skolan och förskolan har delvis olika uppdrag men...

 • Tidigt stöd –  Resursförskola

  Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar.

  I Kristdemokraterna budget för 2022 satsar vi 3 mnkr till en resursförskola. ...

 • För ökad trygghet

  För att uppnå våra intentioner på trygghetsområdet gör vi stora satsningar på säkerhet i vårt förslag till budget för 2022. Kristdemokraterna vill intensifiera satsningarna på kameraövervakning. Kameror ska finnas på strategiskt viktiga platser där risken för brottslighet är stor.

  Vi vill också satsa på kommunala ordningsvakter för att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet. Vi vill arbeta proaktivt för att stoppa pågående brottslighet istället för att i efterhand dokumentera och...

 • Bättre kontinuitet i hemtjänsten

  Många äldre upplever  att det är för stor personalomsättning inom hemtjänsten och att det hela tiden kommer nya personer som man ska utveckla en relation till. För att utveckla verksamheten vill vi få ner antalet besök av olika personer som besöker hemtjänsttagaren. Det gör det lättare att utveckla stabila och tillitsfulla relationer vilket ökar de äldres välbefinnande.

  I Kristdemokraternas budget för 2022 satsar vi resurser på att utveckla kvalitén, bland annat genom en särskild bonus...

 • Bättre mat inom äldreomsorgen

  Det finns ett nära samband med vad vi äter och vårt välbefinnande. Det gäller i ännu högre utsträckning våra äldre på de särskilda boendena. Det är viktigt att man får vällagad mat och att det är mat som man känner igen.

  I vår budget, Kristdemokraternas, för 2022 satsar vi på bättre mat för våra äldre. Efter lång tid med social isolering och distansering för de boende är det extra viktigt. Nu är det dags att komma ihåg vilka som byggt upp vårt land. Samhällets styrka och mognad visar s...