• Björkbacken – igen

  I Facebook-gruppen ”Rädda de boende på Björkbacken” pågår inte oväntat en debatt om vem som har värnat mest om de boende på Björkbackens omsorgsboende.

  Grundproblemet, eller med andra ord ”det stora sveket”, är att Socialdemokraterna inför valet lovade rädda Björkbacken så att ingen skulle behöva flytta. Vi Kristdemokrater har hela tiden påpekat att man inte kan bo i Björkbackens omsorgsboende under tiden man bygger om, vilket sent omsider även Socialdemokraterna har insett. Därför had...

 • KD ger mer till välfärden i Tyresö kommun

  Idag, onsdagen den 19 februari 2020, har riksdagen beslutat att utöka de generella statsbidragen till kommuner/regioner med 2,5 miljarder kronor. Under arbetet med att få fram detta beslut har KD och de andra oppositionspartierna också ”tvingat” regeringen att lova ytterligare 5 miljarder i vårbudgeten. Totalt har KD och övriga oppositionspartier alltså lyckats höja de generella statsbidragen med 7,5 miljarder kronor.

  För Tyresö kommun innebär detta ett välkommet tillskott på 24,5 milj...

 • Ny ordförande för KD Tyresö

  På årsmötet igår, den 18 februari 2020, valdes Ulf Perbo till ordförande för Kristdemokraterna Tyresö. Avgående ordförande Anna Lund, som på bilden överlämnar ordförandeklubban till Ulf, kommer inom kort flytta från Tyresö kommun.

  Ulf har en gedigen erfarenhet från partiet som både sakkunnig i regeringskansliet och senare statssekreterare när Stefan Attefall var bostadsminister. Ulf kommer bl.a. ta plats i kommunstyrelsen som ledamot.

 • Kommunen och båtlivet

  Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun och därför är Tyresö kommuns ogina behandling av kommunens båtklubbar förvånande.

  Vid många fritidsverksamheter bidrar kommunen med avsevärda belopp, t.ex. till idrottshallar, fotbollsplaner, ridhus, stallar, utegym m.m. men när det gäller båtklubbarna är det mer eller mindre en ren inkomstkälla för kommunen. Man upplåter en strandremsa och utanförliggande vatten för bryggor. Skillnaden är att inte alla kommuninnevånare har tillgång till ...

 • Byråkrati in absurdum!

  En person vill glasa in sin balkong. I bostadsområdet är c:a 80% av alla balkonger redan inglasade och hen vänder sig till samma företag som gjort alla tidigare inglasningar. För säkerhets skull kontrollerar hen med en bygglovshandläggare på Tyresö kommun att det är o.k. att glasa in balkongen på exakt samma sätt som de redan inglasade balkongerna. Men så enkelt var det inte. Hen måste skicka in tomtkarta, fasadritning, detaljritning samt upprätta en kontrollplan.

  Det är bra med ordnin...

 • Två sorgliga beslut

  I november 2019 beslöt S+L+MP med stöd av V att bygga om delar av Björkbacken till ett godkänt omsorgsboende och i går kväll, den 8 januari 2020, beslöt samma partier i kommunstyrelsen att Tyresö Bostäder, som äger fastigheterna, skall genomföra detta.

  Varför är ombyggnationen ett dåligt beslut? Jo, därför att den dyra ombyggnationen ändå inte leder till ett boende anpassat till modern funktionalitet. Det hade varit mycket bättre att Tyresö Bostäder fått bygga om detta till små billiga...

 • God Jul och Gott Nytt År

  Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

 • Vi har fått nog!

  Nästan dagligen hör vi om att någon rånats eller om bilar som bränts. Så kan vi inte ha det. För ett antal år sedan hade kommunen en slogan: Trygga, trivsamma Tyresö. Vi kristdemokrater anser att det är dags att återskapa den bilden av Tyresö, det är dags att öka tryggheten i Tyresö.

  I det korta perspektivet handlar det om fler poliser och fler ordningsvakter. Kommunens möjligheter att påverka antalet poliser är begränsad men ordningsvakter kan kommunen anställa. På vissa ställen kan d...

 • Vem luras?

  I Tyresö Nyheter april 2018 säger dåvarande oppositionsrådet Anita Mattson, nu kommunstyrelsens ordförande, att nu visar det sig att en renovering av Björkbacken skulle kosta c:a 12 miljoner och inte 35 miljoner som tidigare angetts, detta som ett inlägg i om omsorgsboendet i Björkbacken skall vara kvar eller inte.

  Det nuvarande styret i Tyresö, S+L+MP, har nu bestämt att rusta upp omsorgsboendet i Björkbacken och i handlingarna inför kommunstyrelsens beslut den 12 november 2019 kan vi...

 • Tredje körfältet

  Det tredje, reversibla, körfältet på Tyresövägen bör vara öppen för all trafik anser vi Kristdemokrater.

  Sedan ett par år pågår arbetet med att skapa ett tredje körfält på Tyresövägen. Körfältet skall vara reversibelt, d.v.s. så att man kan ändra körriktningen så att man ökar trafikkapaciteten ut från östra Tyresö på morgonen och ut mot östra Tyresö på eftermiddagen/kvällen.

  Nu har den styrande minoriteten (S+MP+L) föreslagit att detta fält endast skall få användas som bussfil. ...