Välfärdslöftet till länets invånare

Mona
Pressmeddelande i samband med KD:s nomineringsstämma i Sollefteå den 20 januari 2018:
Personcentrerad vård, en ny personalpolitik och stopp för centraliseringspolitiken är välfärdslöftet till väljarna som Kristdemokraternas nyvalda toppkandidater går fram med inför höstens landstings/regionval.
 
– ”Vi går till val för att få ordning på oredan. Man måste sluta med att slå sönder fungerande verksamheter bara för självändamålet att allt ska centraliseras. En värdig, tillgänglig och jämlik vård i hela länet är vår politik för länets invånare.”​​
 
Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare i Landstinget Västernorrland och förstanamn på listan till höstens landstingsval.
 
Politiker i ledande positioner har kommit och gått. Regiondirektörer och andra höga chefer byts på löpande band. På några få år har tillgängligheten till vården försämrats dramatiskt. Ekonomin är åter körd i botten. De 300 friska miljonena i senaste skattehöjningen är snart slut.
 
Det är inte att undra på när det är ett faktum att personalen i flyr landstinget. Under 2017 beräknas över 500 miljoner av skattebetalarnas gå åt enbart till att bekosta stafetter.
Joachim Jonsson, kristdemokraternas andranamn på landstingslistan, ger sin syn på saken:
 
– ”Det har varit en mycket stor brist på styrning och ledning i landstinget under mandatperioden. Därför behövs en ny politisk ledning som lyssnar mer och för en dialog med såväl invånare som personal. Tilliten till vården i länet och förtroendet för landstinget som arbetsgivare behöver återupprättas.”

Partidistriktsårsmöte 11 november, Hussborg Ånge kommun

Den 11:e november höll Kristdemokraterna Västernorrland ditt partidistriktsårsmöte på Hussborg i Ånge. Kjell Grip, gruppledare KD Ånge, inledningstalade och berättade bland annat om kommunens utveckling där nyanlända innebär en befolkningsökning på 10%.

Partiledare Ebba Busch Thor besökte årsmötet och passade även på att göra ett studiebesök på det nya demensboendet Hallstaborg. Vid årsmötet talade Ebba om partiets satsningar på äldre och även den oroande utvecklingen inom vården där vårdgarantin idag endast gäller hälften av de personer som i behov av vård. Hon konstaterade också att Västernorrland är tillgängligheten till vård i tid ännu sämre.

Vid mötesförhandlingarna behandlades valplan och budget inför 2018. Årsmötet uttryckte vikten av att jobba tillsammans som ett län och att tillsammans jobba för att det välfärdssvek vi ser idag inte minst inom vården om omsorgen om våra äldre ska vändas till ett välfärdslöfte.

Patientsäkerheten är hotad!

Uttalande från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte

Socialdemokraterna och Miljöpartiet klubbade igenom att BB och kvinnosjukvården i Sollefteå ska läggas ned. Vi Kristdemokrater röstade nej till detta och lyfte samtidigt frågan om hur man ska lösa det ökade antalet besök på Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus.

I Örnsköldsvik kommer det behövas ett patienthotell och i Sundsvall, där det redan finns ett, kommer vi behöva fler platser i och med beslutet om att lägga ner BB och kvinnokliniken i Sollefteå. Vi Kristdemokrater i Västernorrland kräver att den politiska majoriteten i landstinget snarast redovisar hur de ska säkra boendeplatser vid våra sjukhus.

Ur ett jämställdhetsperspektiv kommer nedläggningsbeslutet att främst drabba kvinnor i behov av vård. Socialdemokraterna bidrar till en helt felaktig utveckling, vi Kristdemokrater vill jobba för en jämlik vård i hela länet.

Ännu en obesvarad fråga är hur ska man klara det ökade antalet transporter med befintliga resurser. Inget svar på detta finns. Ändå visar det sig nu att man verkställer nedläggningen så snabbt man bara kan. Det är mycket oroande.

Vi Kristdemokrater i Västernorrland menar att patientsäkerheten måste stå i centrum när man genomför verksamhetsförändringar av den här storleken. Innan Socialdemokraterna verkställer en nedläggning av verksamheter måste de svara på hur de säkrar en god vård i hela länet. Vi Kristdemokrater vill ha svar på hur man ska lösa de frågetecken som finns gällande boendeplatser och transporter. Detta uttalande gjordes från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte, 12 november 2016.

Vid frågor kontakta
Partidistriktsordförande: Britt-Mari Brynielsson, 070-5391070
Gruppledare för Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland: Mona Hammarstedt, 070-3981799.