Reducera inte tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade

Majoriteten har beslutat reducera tandvårdsstödet med 2 miljoner kronor. Tandvårdsstödet är till för att stärka tandvården för framför allt äldre och funktionshindrade och ska inte gå till något annat.

M och KD:s budget infriar välfärdslöftet

  • kömiljarden är tillbaka för att bekämpa vårdköerna
  • sänkt skatt för ALLA pensionärer, inte bara de rikaste
  • 3 miljarder mer i klimatbistånd
  • en fritidspeng införs, som ska gå till barn i ekonomiskt utsatta hem
CC0 Creative Commons

Oppositionen formerar sig i Region Västernorrland

Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna formar en gemensam oppositionsgrupp i Region Västernorrland, för en jämlik vård och regional utveckling i hela Västernorrland.

Första fullmäktigemötet med nya regiongruppen

24-25 oktober ägde första regionfullmäktigemötet med vår nya regiongrupp rum. På mötet behandlades bland annat delårsrapporten för januari till augusti 2018.

Vårda vården - utveckla primärvården

Västernorrland lägger näst minst pengar per invånare i landet på primärvården. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården. För att den ska klara det måste vi satsa på primärvården.

Det ska ske genom ökade ekonomiska anslag men också genom att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården.

Att vårda vården – det är att utveckla primärvården.

  • Mona Hammarstedt
  • gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västernorrland