Gör Österåsen till ett nationellt rehabcenter

Rehabiliteringen i Västernorrland har försämrats och i vissa fall lagts ned. Det behöver inte fortsätta vara så. Österåsens hälsohems skulle kunna bli ett nationellt rehabiliteringscenter.

Österåsens huvudbyggnad

Ofrivillig ensamhet - ett samhällsproblem

Ofrivillig ensamhet ger en bestående stress som leder till ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Beräkningar visar att ensamhet 2017 medförde extra vård- och omsorgskostnader i Sverige om drygt 12 miljarder kronor i form av fler vårdbesök och oplanerade inskrivningar vid slutenvård.

Reducera inte tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade

Majoriteten har beslutat reducera tandvårdsstödet med 2 miljoner kronor. Tandvårdsstödet är till för att stärka tandvården för framför allt äldre och funktionshindrade och ska inte gå till något annat.

Vårda vården - utveckla primärvården

Västernorrland lägger näst minst pengar per invånare i landet på primärvården. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården. För att den ska klara det måste vi satsa på primärvården.

Det ska ske genom ökade ekonomiska anslag men också genom att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården.

Att vårda vården – det är att utveckla primärvården.

  • Mona Hammarstedt
  • gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västernorrland