Partidistriktsårsmöte 11 november, Hussborg Ånge kommun

Den 11:e november höll Kristdemokraterna Västernorrland ditt partidistriktsårsmöte på Hussborg i Ånge. Kjell Grip, gruppledare KD Ånge, inledningstalade och berättade bland annat om kommunens utveckling där nyanlända innebär en befolkningsökning på 10%.

Partiledare Ebba Busch Thor besökte årsmötet och passade även på att göra ett studiebesök på det nya demensboendet Hallstaborg. Vid årsmötet talade Ebba om partiets satsningar på äldre och även den oroande utvecklingen inom vården där vårdgarantin idag endast gäller hälften av de personer som i behov av vård. Hon konstaterade också att Västernorrland är tillgängligheten till vård i tid ännu sämre.

Vid mötesförhandlingarna behandlades valplan och budget inför 2018. Årsmötet uttryckte vikten av att jobba tillsammans som ett län och att tillsammans jobba för att det välfärdssvek vi ser idag inte minst inom vården om omsorgen om våra äldre ska vändas till ett välfärdslöfte.

Patientsäkerheten är hotad!

Uttalande från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte

Socialdemokraterna och Miljöpartiet klubbade igenom att BB och kvinnosjukvården i Sollefteå ska läggas ned. Vi Kristdemokrater röstade nej till detta och lyfte samtidigt frågan om hur man ska lösa det ökade antalet besök på Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus.

I Örnsköldsvik kommer det behövas ett patienthotell och i Sundsvall, där det redan finns ett, kommer vi behöva fler platser i och med beslutet om att lägga ner BB och kvinnokliniken i Sollefteå. Vi Kristdemokrater i Västernorrland kräver att den politiska majoriteten i landstinget snarast redovisar hur de ska säkra boendeplatser vid våra sjukhus.

Ur ett jämställdhetsperspektiv kommer nedläggningsbeslutet att främst drabba kvinnor i behov av vård. Socialdemokraterna bidrar till en helt felaktig utveckling, vi Kristdemokrater vill jobba för en jämlik vård i hela länet.

Ännu en obesvarad fråga är hur ska man klara det ökade antalet transporter med befintliga resurser. Inget svar på detta finns. Ändå visar det sig nu att man verkställer nedläggningen så snabbt man bara kan. Det är mycket oroande.

Vi Kristdemokrater i Västernorrland menar att patientsäkerheten måste stå i centrum när man genomför verksamhetsförändringar av den här storleken. Innan Socialdemokraterna verkställer en nedläggning av verksamheter måste de svara på hur de säkrar en god vård i hela länet. Vi Kristdemokrater vill ha svar på hur man ska lösa de frågetecken som finns gällande boendeplatser och transporter. Detta uttalande gjordes från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte, 12 november 2016.

Vid frågor kontakta
Partidistriktsordförande: Britt-Mari Brynielsson, 070-5391070
Gruppledare för Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland: Mona Hammarstedt, 070-3981799.

Ett (lvn) beslut på lösa grunder

Ett (lvn) beslut på lösa grunder

I landstinget Västernorrland är det nu dags att ta beslut om verksamhetsförändringar i Sollefteå och Härnösand.

Vi politiker ska ha omröstning om att ta bort den akuta ortopedin i Sollefteå och nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand.

”- Alla kan nog konstatera att strukturförändringsprocessen har varit under all kritik. Den sittande majoriteten har struntat i medborgarnas och personalens engagemang och dialog. Omtaget blev det inget av och dialog, ja vet man nog inte ens vad det är. Majoriteten har blundat för oppositionens återkommande krav om att få se ett helhetsperspektiv med risk- och konsekvensbedömningar för alla verksamheter som påverkas av förändringarna.”

Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.

För att seriöst fatta beslut om förändringar måste det finnas kvalitetssäkrade underlag. Det gäller såväl ekonomiska kalkyler och riskanalyser och bedömningar av hur verksamheter som får utökat ansvar påverkas exempelvis primärvården och operationscentrum i Sollefteå. Vi har heller inte fått svar på våra frågor hur ambulansen påverkas av ökade transporter både vad gäller patientrisker och ökade kostnader.

Kristdemokraterna ställer inte upp på att man genomför förändringar utan att man förstår konsekvenserna av dem. Därför har partiet landat i ett nej till både förslaget om att ta bort den akuta ortopedin från Sollefteå såväl som nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand.

Kristdemokraternas landstingsgrupp

För mer information:

Mona Hammarstedt
gruppledare
070-398 17 99
mona.hammarstedt@kristdemokraterna.se

Vad säger KD om ett stornorrland?

Mona

Så här säger Kristdemokraternas gruppledare i landstinget Mona Hammarstedt och Distriktsordförande Britt-Mari Brynielsson om regionfrågan:

Vad har vi i länet sagt om regionfrågan?
– Vi ska avvakta och se hur kartan ritats. Nu är den presenterad så nu börjar fördjupade diskussioner.

– Planen är att den regionala utvecklingen och utvecklingsansvaret i växande utsträckning ska anförtros politiska och direktvalda organ. Det sägs i underlagen att det stärker den regionala demokratin
och självstyre. Beslutsprocesserna ska bli mer effektiva och transparanta. Och det är här som vi Kristdemokrater känner oro inför det här beslutet.
Detta är ett stort beslut vi ska ta. Det blir geografiskt stort! Hur kommer det att bli demokratiskt?

– Vi har sagt att när det gäller sjukvården och tandvården, utifrån regiondelning, så är vi inte så oroliga, där har vi lagen om hälso- och sjukvård som vi måste följa i regionen och hela landet. Däremot när det gäller det regionala utvecklingsansvaret
och tillväxten i vårt näringsliv har vi en större oro. Hur ska de små företagarna i inlandskommunerna få en rättvis fördelning av tillväxtmedlen?

– Medborgarna måste få tycka till om storregionen.
Därför kallar vi till nu till medborgarmöten tillsammans med allianspartierna i länet. Det första blir ni på måndagen den 14/3 i Stadshuset i Sundsvall , se kommande annons för mer info.