• Utöka vårdvalet för invånarnas bästa

  Vårdval Västernorrland infördes i januari 2010. Det är en lagstadgad reform som ökar patienten valfrihet. De har hjälp till att hålla nere vårdköerna och gett patienterna större möjlighet att själva välja när, var och hur de vill träffa sin läkare.

  Ett utökat vårdval skulle vara ett bra sätt att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården. Detta skulle göra det möjligt för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

  Inom vilka områden kan man då införa vårdval? I ganska många län har man fysioterapeuter samt öppen specialiserad vård som vårdval. Några har hudvård, ögonsjukvård, audionomer och psykoterapi som vårdval. Nu är det dags att också Västernorrland öppnar upp för ett utökat vårdval.

  Tyvärr har vi nu fått klara besked att majoriteten (S, M, L) säger nej till detta. Några sakargument har man inte. I yttrandet till den motion Kristdemokraterna lagt i regionfullmäktige anger man helt krasst att majoriteten valt att ” lägga de ideologiska skillnaderna åt sidan”.

  Alla invånare måste därför få veta att Moderaterna och Liberalerna i vår region lagt sig platt för socialdemokraternas bakåtsträvande politik. Hade man på riktigt lagt de ideologiska skillnaderna åt sidan så skulle man varit med och utvecklat vården för invånarnas bästa och inte enbart nostalgiskt blickat tillbaka på Socialdemokraternas storhetstid.

  Västernorrland behöver en framtidsinriktad politik. Låt oss utöka vårdvalet, låt oss få ett Västernorrland att lita på!

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare och ledamot i Vårdvalsutskottet
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare i Region Västernorrland