• KD är och förblir ett familjeparti

  KD är inte längre ett parti för familjen, hävdar ledarsidans Peter Franke. Skälet är den nya migrationspolitik som vi beslutade om nyligen.

  KD är och förblir ett familjeparti. Ett samhälle är bara så starkt som sina familjer. Men för att familjer skall kunna fungera måste de hålla ihop. Den nuvarande svenska politiken uppmuntrar tvärtom familjesplittring. Den lockar familjer att skicka iväg i första hand unga män, med uppgift att ta sig hundratals mil till norra Europa och där agera anknytningsperson åt andra familjemedlemmar.

  Det är detta vi försöker förhindra. Det är därför vi säger att en vuxen med asylskäl som har tagit sig hit ska kunna återförenas med sina barn, men man ska inte kunna skicka barnen först eller tjäna på att ange fel ålder. Sverige har under lång tid varit avvikande gentemot resten av Europa med generösare villkor, något som skapat tilldragningseffekter.

  Redan Göran Hägglund föreslog tillfälliga uppehållstillstånd och slopad EBO-lag. Det vi ser i dag är alltså ingen anpassning till SD utan ett pragmatiskt vägval av kristdemokratiska politiker som inte räds svåra beslut. Det har blivit uppenbart för de allra flesta att Sveriges integrationspolitik inte fungerar. Detta har skapat ett ekonomiskt och socialt utanförskap, med parallella samhällen som följd. Därför ansåg vi det nödvändigt att göra förändringar i regelverk, med exempelvis språktest och samhällskunskapsprov som villkor för permanent uppehållstillstånd.

  Det är omöjligt att fungera i ett land vars språk och seder man inte förstår. Det blir omöjligt att bygga om dagens ”vi och dem” till ett ”vi”. Besluten vi tog var inte enkla. Frågorna är inte enkla. Men att som Peter Franke inte ens nämna problemen eller föreslå egna lösningar är sannerligen inte rätt väg att gå.

  Ingemar Wiklander, Gruppledare Kristdemokraterna Härnösand


  Barn och unga | asylsökande · EBO-lagen · familj · Ingemar Wiklander · migration · språktest · uppehållstillstånd · utanförskap