• Inträdesjobb förhindrar utanförskap

  Det finns många människor i Sverige som saknar ett arbete. Att vara utan arbete gör att den arbetslöse hamnar i utanförskap.

  Det är inte nog med att den arbetslöse tvingas leva utan samvaro med arbetskamrater och inte får känna sig behövd. Nej, det innebär också att personen i fråga kan vara tvingad att leva på existensminimum, som i dag är cirka 3 900 kronor per månad enligt rådande norm för ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Detta är den verklighet jag lever i för närvarande efter att dessutom har varit sjukskriven i sex år på grund av återkommande depressioner. Jag har diagnosen bipolär.

  I dag arbetstränar jag på HK i Skönsberg där jag arbetar i kundtjänst och sköter välgörenhetspanten med mera. Planen är att jag ska gå från arbetsträning till ”kom i jobb”. Det är en ett-årig ”anställningsform” som är A-kassegrundande och ska öka möjligheten att få ett ”vanligt” arbete.

  Därför är jag mycket stolt över att vi kristdemokrater tillsammans med övriga partier i alliansen arbetat fram förslaget att införa ”Inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen”. Denna anställningsform kommer att öka möjligheten för fler att få in en fot på arbetsmarknaden.

  De som berörs är nyanlända under de fem första åren i Sverige och unga upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning.

  • Lönen är 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad.
  • 30 procent av arbetstiden anses gå till att lära sig arbetet eller utbildning.
  • Motsvarande två års provanställning som därefter övergår i tillsvidareanställning.
  • Maxtid för denna anställning är tre år, och arbetsgivaravgiften slopas i tre år. ■ Anställningsformen kan kombineras med nystartsjobb.

  Vi kristdemokrater vill att alla som vill och kan arbeta ska få ett arbete utifrån sina egna förutsättningar. Att ha ett arbete är inte en skyldighet, det är en rättighet. Därför vill vi tillsammans med de övriga partierna i alliansen införa ”inträdesjobb för fler i arbete”.

  Anders Eriksson, KD i Sundsvall

  <!–Artikeln har även publicerats i Sundsvalls Tidning samt st.nu den 22 september 2017–>
  <hr />

  <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/var-politik/politikomraden/naringsliv-arbete/”>Näringsliv/arbete</a> | <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/alliansen/”>Alliansen</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/anders-eriksson/”>Anders Eriksson</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/arbetet/”>arbete</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/arbetsloshet/”>arbetslöshet</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/intradesjobb/”>inträdesjobb</a>