• Fokus på samarbete behövs för en god och nära vård i Västernorrland

  En god och nära vård i Västernorrland. Så heter det intetsägande dokumentet som regionfullmäktige antog den 20 januari. Det hela ska visst vara regionens och kommunens gemensamma målbild och tar sikte på år 2030.

  Tyvärr är sanningen att denna målbild är totalt intetsägande och innehållslös. Efter en tom andrasida kommer en tredje med en enda mening centrerad i mitten: ”För en jämlik, god och nära vård som skapar trygghet”. Den utgör sammanfattningen. Sist i dokumentet kommer fyra meningar med korta beskrivande texter som sägs vara målen. Kristdemokraterna anser att det är skamligt att klassa dem som mål för god och nära vård till 2030.

  Påståendena borde vara en självklarhet för svensk hälso- och sjukvård och äldreomsorg att jobba för varje dag, då som nu såväl som i framtiden. Bedöm själva:

  1. Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov
  2. Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård
  3. Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården
  4. Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa

  Kristdemokraterna anser att det behövs ett dokument värt namnet, med mål där fokus sätts på att förstärka och utveckla samarbetet mellan regionen och länets kommuner.

  Ett mål som saknas i målbilden är akutuppdraget. Hur ska detta se ut? Detta område är viktigt för att få övergången för patienter fungerar bättre och blir mer patientsäker. Ett annat mål som också skulle varit med är att kommunerna och regionen börjar involvera och samverka med civilsamhället. Vilken nytta man kunde ha om man började samarbeta med civilsamhället på allvar. Exempelvis skulle man med civilsamhällets aktörer kunna jobba mer aktivt med psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, livsstilsfrågor och att förstärka människors allmänhälsa.

  Vi anser att det är med fokus på samarbete som regionen och kommunerna tillsammans kan ge oss alla i Västernorrland en riktigt god och nära vakutuppård, inte med tomma om än så vackra ord.c

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland

  Bilden överst av jerryzhuca från Pixabay (Pixabay License).


  Samverkan · Äldre | civilsamhälle · god och nära vård · Henrik Sendelbach · Mona Hammarstedt · ofrivillig ensamhet