• Det behövs ett annat ledarskap

  Vården i Region Västernorrland är i kris. I år har vi därför lagt en krisbudget med många konkreta förslag för att få ordning på ekonomin och bemanningen i hälso- och sjukvården exempelvis:
  + Lönesatsning 160 miljoner kr extra (totalt: 250 miljoner) per år från 2023
  + Trivselpeng på 1200 kr per medarbetare och år
  + Särskilt anslag för arbetsmiljöfrämjande åtgärder
  + Höjt friskvårdsbidrag, från 1500 kr till 4000 kr.
  + Inrättande av en regional bemanningsenhet under 2023.
  + Införa karriärtjänster i form av utvecklingssjuksköterskor och utvecklingsundersköterskor som både arbetar i vården och har avsatt arbetstid för vårdnära utveckling.
  + Skapa fler möjligheter att vidareutbilda sig till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Exempelvis utbilda sig på betald arbetstid.
  Vi har också ett antal förslag som ska finansiera satsningarna såsom:
  • Minskad administration, mål om 25% helårsarbeten och ca 200 miljoner inom mandatperioden
  • Översyn över regionens engagemang i samverkansorgan och politiska nätverk
  Igår antog majoriteten i fullmäktige (S, M och C) en budget utan någon som helst förnyad inriktning på politiken. Vi ser nu tydligt att Moderaterna och Centerpartiet lagt sig platt för Socialdemokraterna. Regionrådsposter och maktinnehav är uppenbart viktigare än att arbeta för invånarnas bästa.
  Det behövs ett annat ledarskap. Vi kommer göra vad vi kan för att vara konstruktiva och föra fram idéer och förslag. Om inte verkligheten kommer ikapp S och stödpartierna så sätter vi siktet på nästa regionval. 2026 kommer vi, om inte förr, ingå i en majoritet som ser verkligheten som den är och som både vill, kan och gör något åt alla problem och inte blundar för dem.